Timo Lehtonen Elämänkokemus

Homotkin saavat jo mennä naimisiin - Suomessakin!

Yhdysvaltain korkein oikeus hyväksyi viime viikolla homoliitot äänin 5-4. Siis pienin mahdollinen ääniero! Sen sijaan Itävallassa torjuttiin noin viikko sitten selvällä äänten enemmistöllä 110-26 avioliittolain muuttaminen sukupuolineutraaliksi. Itävallassa tehtiin viisas päätös. Suomessa valtamedia on vaiennut tyystin tuosta Itävallan päätöksestä. Suomen valtamedia vaikuttaa olevan hämmästyttävän yksipuolinen viestiessään Suomen avioliittolain muuttamista koskevista asioista.

Vireillä olevasta Aito avioliitto -kansalaisaloitteesta näytetään olevan mediassa tyystin hiljaa, vaikka se on nyt (29.6.2015) saanut kannatusilmoituksia jo 34 000 (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175)! Katso myös: ”Ylen uutisointi avioliittolain muuttamisesta ei ole tasapuolista” http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/196065-ylen-uutisointi-avioliittolain-muuttamisesta-ei-ole-tasapuolista.

Tosiasia, jota kaikki ihmiset eivät tunnu ymmärtävän: Suomessa jokainen ihminen saa jo nyt voimassa olevan avioliittolain (234/1929) perusteella solmia avioliiton, ellei sille ole avioliittolaissa tarkoitettua avioliiton estettä. Voimassa oleva avioliittolaki kohtelee jokaista ihmistä (yksilöä) samalla tavalla riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Avioliittolaissa ei edellytetä avioliittoon menevältä ihmiseltä mitään tietynlaista seksuaalista suuntautumista. Avioliittolaissa ei mainita mitään seksuaalisesta suuntautumisesta, heterosta, homosta eikä lesbosta. Heterot, homot ja lesbot saavat mennä avioliittoon jo nyt. Avioliittolaki ei edellytä, että aviopuolisoiden pitäisi asua yhdessä, olla keskenään sukupuoliyhteydessä, tai että heidän pitäisi saada lapsi. Kumpaakin keskenään avioliittoon aikovaa ihmistä koskevat tasapuolisesti samat avioliittolaissa säädetyt avioliiton solmimisen ehdot. Ketään ei siis ole asetettu eri asemaan voimassa olevan avioliittolain edessä esim. henkilön seksuaalisesta suuntautumisesta johtuen. Ihmiset (yksilöt) ovat tällä hetkellä yhdenvertaisia voimassa olevan avioliitolain lain edessä. Voimassa oleva avioliittolaki on siis tasa-arvoinen!

On syytä huomata, että lailla avioliittolain muuttamisesta (156/2015 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150156) ei ole säädetty millekään kansanryhmälle tai -ryhmille oikeutta mennä avioliittoon. Ei myöskään siinä tapauksessa, että muutoslaki tulisi voimaan.

Avioliittolain muutoslaki 156/2015 muuttaisi voimaan tullessaan (1.3.2017) avioliittolain soveltamisalaa. Jos muutoslaki tulee voimaan, niin silloin ihmisillä on nykyiseen tilanteeseen verrattuna ”uudenlainen oikeus” mennä avioliittoon samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa (ellei sille ole avioliittolaissa tarkoitettua avioliiton estettä) riippumatta siitä, kuuluuko henkilö johonkin vähemmistöön vai ei. Tuo ”uudenlainen oikeus” olisi myös heteroilla - heteromieskin saisi mennä avioliittoon miehen kanssa.

Eduskunnan lakivaliokunnan mietintöön 14/2014 vp viime syksynä vastalauseen jättäneet kansanedustajat Jani Toivola /vihr, Mikael Jungner /sd, Suna Kymäläinen /sd, Johanna Ojala-Niemelä /sd, Aino-Kaisa Pekonen /vas, Jaana Pelkonen /kok, Kristiina Salonen /sd ja Stefan Wallin /r väittivät vastalauseessaan, että nykyinen lainsäädäntömme on syrjivä.
He antoivat ymmärtää, että voimassa oleva avioliittolaki olisi syrjivä, mutta he eivät ole kuitenkaan osoittaneet väittämäänsä todeksi!

Avioliittolaista tulee 1.3.2017 syrjivä, ellei muutoslakia 156/2015 kumota!

Hyväksytkö sinä avioliittolain, joka olisi syrjivä?

Onko Suomessa aikaisemmin säädetty muutoslakia, joka on johtanut syrjivään lakiin?

Avioliittolain säännöksestä ”sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä keskenään avioliittoon” (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234#L2P7) johtuen avioliittoon keskenään haluavista velipuolista kumpikaan ei olisi avioliittolain edessä ihmisenä yhdenvertainen kolmannen miehen kanssa, koska tuo kolmas mies saisi mennä avioliittoon kumman tahansa velipuolen kanssa, mutta velipuolet eivät saisi mennä keskenään avioliittoon.

Kerro, mikä on muutoslain mahdollisen voimaan tulon jälkeen hyväksyttävä syy (perustuslain 6 §:n (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P6) avioliittolaissa säädetylle avioliiton esteelle, joka estää miespuolisten puolisisarusten (velipuolet) avioliittoon menemisen keskenään. Jos hyväksyttävää syytä tuollaiselle avioliiton esteelle ei ole, niin silloin avioliittolaista tulee syrjivä, ellei muutoslakia kumota ennen sen voimaan tuloa!

Jos joku lukijoista on sitä mieltä, että jonkin edellä kirjoittamani virkkeen sanoma ei pidä paikkaansa, niin pyydän perustelemaan kantasi yksiselitteisesti.

Huomautus: En itse hyväksyisi sellaista avioliittolakia, joka sallisi velipuolten menevän keskenään avioliittoon.

Sukupuolineutraaliin avioliittolakiin (sukupuoleton avioliittolaki) tähtäävä laki 156/2015 avioliittolain muuttamisesta on viisasta kumota!

Muutoslain 156/2015 (sukupuolineutraali avioliittolaki) kumoaminen on mahdollista, mikäli allekirjoitat muutoslain kumoamiseen tähtäävän Aito avioliitto-kansalaisaloitteen.

Voit allekirjoittaa aloitteen joko paperilomakkeella tai sähköisesti.
Katso lisätietoa osoitteesta www.aitoavioliitto.fi/kansalaisaloite.html.

Aito avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Pyydän kommentoijia noudattamaan kommenteissaan seuraavia palveluntarjoajan ohjeita:

- Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.
- Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistettuja asiattomuuksia.
- Älä levitä huhuja tai valheita.
- Käytä asiallista ja hyvää kieltä, älä kiroile.
- Älä yllytä rikokseen tai väkivaltaan.
- Älä laita viestiisi linkkejä laittomaan tai epäasialliseen materiaaliin.
- Älä mainosta.
- Älä käytä ylipitkiä lainauksia. Jos lainaat jotain toista kirjoittajaa tai sivustoa, mainitse lähde

 

Lisäys 30.6.2015:
Kukin lukija tehköön omat johtopäätöksensä siitä, ovatko alla olevat Jussi Kangasluoman ja monen muun tähän kirjoitukseen kirjoittamat kommentit rakentavia ja keskustelua edistäviä vai ei.
Kommentteja lukiessa tulee mieleen, ettei ole ihme, jos jotkut blogien kirjoittajat eivät halua avata ollenkaan kommentointimahdollisuutta omalla blogi-kirjoitukselleen.
Voi olla, etten avaa ollenkaan kommentointimahdollisuutta kaikkiin tuleviin kirjoituksiini.
Suljen nyt tämän jutun kommentointimahdollisuuden.
Kiitos kaikille rakentavia ja asiallisia kommentteja tähän juttuun kirjoittaneille.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (101 kommenttia)

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Nykyisestä avioliittolaista ei tee tasa-arvoista ainakaan se, että se koskettaa ainoastaan heteropareja. Tällainen tulkinta on äärisemanttinen, ja samalla logiikalla voidaan vetää monia, äärimmäisen huonoja johtopäätöksiä esimerkiksi Yhdysvalloissa osin vielä 1960-luvun loppupuolelle vaikuttaneesta rasistisesta avioliittolainsäädännöstä, jossa eri etnistä taustaa olevat henkilöt eivät saaneet avioitua keskenään.

Mutta mikäli puhutaan nyt tämän äärisemanttisen tulkinnan piirissä, niin tasa-arvoinen avioliittolaki toteutuu vasta silloin, kun avioliiton voi solmia myös sellainen pari joka koostuu kahdesta samaa sukupuolta olevasta ihmisestä. (Avioliitto on edelleen tasa-arvoinen vaikka ymmärrettävät esteet, kuten ikä tai esimerkiksi henkisen terveyden aiheuttama este säilytettäisiin. Valitettavasti nykyinen sukupuolirajoite ei ole ymmärrettävä este.)

Viljo Häggman

"Mutta mikäli puhutaan nyt tämän äärisemanttisen tulkinnan piirissä, niin tasa-arvoinen avioliittolaki toteutuu vasta silloin, kun avioliiton voi solmia myös sellainen pari joka koostuu kahdesta samaa sukupuolta olevasta ihmisestä."

Näin olisi jos perustuslain mukaan meillä olisi ryhmien välinen yhdenvertaisuus. Toistaiseksi yhdenvertaisuus lain edessä on taattu ainoastaan yksilöile, ei pareille, trioille, tai jalkapallojoukkueille.
Kaikilla täysikasvuisilla yksilöillä on tällä hetkellä samat oikeudet.

Avioliittolain mutoksella ei ole mitään tekemistä yhdenvertaisuuden kanssa, vaan se on pelkästään avioliiton määritelmän uuskielinen muutos, joka voidaan tehdä tai olla tekmättä. Se miksi sitä ajetaan niin voimakkaasti on paljon mielenkiintoisempi asia, varsinkin kun asiaa voimakkaimmin ajavat ovat 99% sellaisia joita asia ei henkilökohtaisesti koske.

Käyttäjän samimollgren kuva
Sami Mollgren

Jos luet perustuslakia kuin Piru Raamattua, niin lain henki saattaa jäädä aistimatta.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #4

Lukijoille tiedoksi: Perustuslaki ei edellytä sitä, että kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen pitää saada mennä keskenään avioliittoon.

Käyttäjän jorkkajaatinen kuva
Jorkka Jaatinen

Vaatimus saada nimittää homoliittoa avioliitoksi, on samaa kuin vaatia, että sana lehmä tarkoittaa vastaisuudessa sekä sitä eläintä, mitä on aiemmin nimitetty lehmäksi, että sitä eläintä, mitä aiemmin on kutsuttu siaksi.

Näin sikojen ja lehmien tasa-arvo etenee.

Eikä sikoja saa syrjiä, niilläkin pitää olla oikeus tulla kutsutuksi lehmäksi.

Tasa-arvo etenee, ja maailma paranee, eikö?

...

Tämä on tätä kielipeliä, newspeakia, asiat käännetään päälaelleen, päätavoitteena murtaa nykyinen yhteiskuntajärjestys, minkä perustana on perhe. Homot ovat tässä itse asiassa vain hyödyllisiä idiootteja.

Viljo Häggman Vastaus kommenttiin #14
Tuuli Avosuuli Vastaus kommenttiin #14

Oikeastaan voisi paremminkin verrata että siat vaatisivat yhtä hyvää asumusta kuin mitä lehmillä on. Ei asuttaisi sikaloissa ja navetoissa, vaan yhteisessä jossain yhteisessä maatilarakennuksessa. :D
Ja tässä Timo Lehtosen tekstissä ei ole mitään järkeä.
Jos hänen mielestään laki muuttuisi syrjiväksi keskenään-naimisiin-haluavia sisarpuolia kohtaan, miten se ei ole sitä jo? Eiväthän he nytkään saa mennä naimisiin keskenään.
Ja mitä pointtia hehkuttaa että homot saavat mennä naimisiin jo nyt, kun eivät kerran keskenään? Miettikää tätä omalle kohdalle niin että, jee jee saatte mennä naimisiin mutta ette rakastamanne henkilön kanssa.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #37

Olkaapa ihmiset tarkkana sen suhteen mitä olen kirjoittanut. Älkää antako muille lukijoille vääränlaista mielikuvaa siitä mitä olen kirjoittanut!
En ole kirjoittanut naimisiin haluavista sisarpuolista yleisesti. Olen kirjoittanut miespuolisista sisarpuolista (velipuolista). On totta, että velipuolet eivät saa mennä nyt keskenään naimisiin.

”Ja mitä pointtia hehkuttaa että homot saavat mennä naimisiin jo nyt, kun eivät kerran keskenään?”
Pointti on nimenomaan siinä, että ihmisten on hyvä olla tietoisia siitä tosiasiasta, että voimassa olevan avoliittolain säännökset eivät estä homoja menemästä jo nyt naimisiin.

Homot saavat mennä naimisiin jo nyt lain sitä estämättä!

Timo Lehtonen

Voimassa olevassa avioliitolaissa ei ole säännöstä, jonka perusteella laki koskisi ainoastaan heteropareja. Mies ja nainen saavat solmia avioliiton riippumatta siitä, ovatko he homoseksuaaleja vai heteroita.

”...tasa-arvoinen avioliittolaki toteutuu vasta silloin, kun avioliiton voi solmia myös sellainen pari joka koostuu kahdesta samaa sukupuolta olevasta ihmisestä.”
Pyydän perustelemaan kantasi!

Suomessa jokainen ihminen saa jo nyt voimassa olevan avioliittolain (234/1929) perusteella solmia avioliiton, ellei sille ole avioliittolaissa tarkoitettua avioliiton estettä. Voimassa oleva avioliittolaki kohtelee jokaista ihmistä (yksilöä) samalla tavalla riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan. Kumpaakin keskenään avioliittoon aikovaa ihmistä koskevat tasapuolisesti samat avioliittolaissa säädetyt avioliiton solmimisen ehdot. Lain säännökset kohtelevat kumpaakin avioliiton solminutta aviopuolisoa tasapuolisesti.
Laki on siis tuohon perustuen jo nyt tasa-arvoinen.
Pyydän sinua kumoamaan yksiselitteisesti edellä kirjoitetun tekstin sanoman paikkansa pitävyyden.

Olli Nurmi

Puhut jatkuvasti siitä, että uuden avioliittolain astuessa voimaan, tulee laista syrjivä. Kirjoitat, että on syrjivää, jos velipuolet eivät saa avioitua keskenään.
Tarkoitat nyt, se lainkohta, jossa sisaruussuhde määritellään avioliiton esteeksi, olisi syrjivä. Kutsut tätä eksplisiittisesti _syrjiväksi_.
Sano myös, että sinä et hyväksyisi tällaista lakia, joka sallisi veljesten aviotuvan keskenään.

Eli kannatat aktiivista syrjintää, etkä tahdo oikeudenmukaisuutta suomen lakiin?

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

"Syrjintä" -käsite on saanut aivan uusia villejä merkityksiä, jotka ovat täysin karanneet käsistä, ja muuttuneet vallankäytön välineeksi. "Oikeudenmukaisuus" taas tarkoittaa sitä että juuri minä saan mitä haluan. Tai vähintään sitä, että empatia toteutuu valikoidusti.
Homojen oikeudesta mennä keskenään naimisiin ollaan kovinkin kiinnostuneita ja riudutaan yhdessä heidän kanssa. Ja kutsutaan vaikka miksi niitä, jotka eivät tätä oikeutta heille antaisi.
Mutta kukaan ei välitä ajatella miltä tuntuu kahdesta velipuolesta, tai veljeksestä, jotka ovat rakastuneet, mutta eivät saa mennä naimisiin. Kaikki muut homoparit saavat, mutta he eivät saa, eikä edes syytä kerrota.

Näitä pareja on olemassa, mutta (ymmärrettävästi) eivät toistaiseksi pidä paljon ääntä itsestään. Kuten eivät homot yleensäkään vielä muutama vuosikymmen sitten.

Omasta puolestani voin sanoa, että pystyn vallan hyvin asettumaan rakastuneiden veljesten (tai siskosten tai veljen ja sisaren) asemaan tässä asiassa. Ja juuri siksi en kannata avio-oikeutta kenellekään homoparille. Tällöin ollaan ainakin tasapuolisia.

Kun avioliiton tarkoitus miehen ja naisen yhteenliittäjänä ja luonnollisen perheen ehjänä säilyttäjänä säilytetään (tai nykytilanteessa ennemmin palautetaan) laki ei ole kenellekään syrjivä.
Juuri instituution TARKOITUS määrittää sen voiko sen katsoa olevan "syrjivä" vai ei.

Jos avioliiton (uusi) tarkoitus on se, että jokaisen tulee saada mennä naimisiin rakastamansa henkilön kanssa, silloin uusi avioliittolaki ON syrjivä. Koska tätä oikeutta ei kaikille anneta.

Tai sitten voimme siirtyä pois tunteella ajattelusta ja "oikeuksien" ajamisesta, ja palata avioliiton järkeviin perusteisiin ja tarkoitukseen. Ja siihen, että sen tarkoitus on edellyttää vastuuta ja velvollisuuksia enemmän kuin jaella "oikeuksia".

Timo Lehtonen

Tahdon nimenomaan oikeudenmukaisuutta Suomen lainsäädäntöön!
Sinulle tiedoksi mitä oikeudenmukainen tarkoittaa suomen kielessä: yleistä oikeuskäsitystä, oikeudentuntoa vastaava, oikeamielinen, oikeellinen.

Peräänkuulutan oikeudenmukaisuutta mm. avioliittoon haluavia velipuolia kohtaan. Jos yleisesti kaksi miestä saisi mennä avioliittoon, niin silloin tietysti myös kahden velipuolen pitäisi saada mennä keskenään avioliittoon. Kukaan ei ole esittänyt minulle pätevää syytä miksi kaksi velipuolta ei saisi mennä keskenään avioliittoon, jos he kumpikin saisivat mennä avioliittoon kolmannen kanssa.

Katson, että ei ole olemassa yleispätevästi perusteltua hyväksyttävää syytä miksi kahden miehen pitäisi saada mennä keskenään avioliittoon ja saada sen myötä aviopuolisoina oikeus vieraslapsiadoptioon. Siksi muutoslaki 156/2015 on viisasta kumota. Jos sitä ei kumota, niin avioliittolaista tulee syrjivä avioliittoon haluavien velipuolten osalta.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Hieno tulkinta ja silti yhä alaikäisen lapsensa, tämän koiran ja koiran kopin kanssa ei edelleenkään saisi mennä yhtäkäänaikaan oman olevan puolisonsa lisäksi naimisiin, joten maailma lienee pelastettu?

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Näihin äärimmäisyyksiin on tässä tilanteessa aivan turha mennä. Sen sijaan olisi viimeistään nyt aiheellista puhua paitsi sisarusten ja puolisisarusten oikeudesta mennä naimisiin, myös siitä miksi avioliitto pitäisi edelleen rajata kahden ihmisen väliseksi.

Aika lujassa tuntuu olevan sekin perinteinen käsitys, että avioliitossa ylipäätään on kyse seksuaalisuudesta ja romantiikasta. Homoparien kohdalla on painotettu lähinnä elinikäistä kumppanuutta jne. Mutta miksi sitten esim. kaveriporukka ei voisi olla keskenään "naimisissa"?

Olen miettinyt, että tässä tilanteessa yksi ratkaisu voisi olla sekin, että jos vaikka homoparit saisivatkin sen avio-oikeuden (jee!) samalla tehtäisiin muutoksia avioliittolakiin ja muihin lakeihin, jotka palauttavat heteroiden mieliin sen, että heillä on erityinen vastuu, koska heidän suhteestaan syntyy lapsia ilman suunnittelua.

-Avioliitto tehtäisiin taas pakolliseksi (heteroille)
-Avioerossa palautettaisiin pitempi harkinta-aika ja velvoite ilmoittaa syy eroon.
-Eron suhteen ollaan sitä tiukempia mitä pienempiä lapsia perheessä on, ja turhasta erosta (esim. uuden rakkauden perään lähtemisestä) voitaisiin jopa sakottaa.
-Uskottomuus dekriminalisoidaan ja siitä määrätään sanktiot.

-Hedelmöityshoidot yksinäisille naisille ja naispareille lopetetaan.
-Lapsentekokikkailut, jossa mies tekee lapsen naisparille tai naispari miesparille tehdään laittomaksi ja siitä määrätään tapauskohtaisesti rangaistukset.
-Lapsen oikeus äitiin ja isään kirjataan Suomen lakiin. Kaikki toiminta joka vie lapselta oikeuden jompaankumpaan tuomitaan tapauskohtaisesti.

Elämä ylipäätään ei ole pelkkiä "oikeuksia".

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Koska viimeksi mielestäsi avioliitto on ollut pakollinen heteroille? Miksi ihmeessä sen pitäisi olla pakollinen? Muutenkin nuo sanktioehdotuksesi ovat äärimmäisen julmia ihmiselle.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #10

Aina rautakaudelta 1930- paikkeille sen on katsottu ja suotu olena tärkeä,osa ihmisen elämää senlisäksi että jääminen vanhainpiiaksi tai ukkomieheksi ei katsottu mitenkään suotavaksi. Viimevuosisadan loppua kohden tuo sitten on laskenut maailman avauduttua, feminismin noustua javähemmistöjen saatua tasa-arvoa.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama Vastaus kommenttiin #12

Suotu ehkä, muttei ole ollut millään tavoin pakollinen.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #15

Tietääkseni avioituminen oli suotavaa siksi, että se vähensi sinkkuna olemisesta kovaa verotusta. Äitini mukaan se oli näin ja hänen oli pakko avioitua.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Totalitaarisessa yhteiskunnassa pakkoavioliitto heteroille saattaisi onnistuakin. Uskottomuuden dekriminalisointi ei nyt oikein kuulu joukkoon.

Käyttäjän HannuValjakka kuva
Hannu Valjakka

Onpas kovin kipeetä mietiskelyä Sari.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Taas sinäkin aloitat trollaamisen, onneksi ilmoitin jo Uuden Suomen ylläpidolle, että poistattaa heti blogisi trollailun takia.

Timo Lehtonen

Topi, pyydän sinua määrittelemään mahdollisimman yksiselitteisesti mitä sinä tarkoitat trollaamisella.
Katso mitä suomen kielessä tarkoitetaan sanalla "trolli" http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?L...
=>trolli: internetissä käytävää keskustelua tahallisesti häiritsevä viesti; tällaisen viestin lähettäjä.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Trollisyyte: syyte joka annetaan epäilemälleen trollille tai yleisemmässäkäytössä itsensakanssa erimieltä ollrvalle.

HUOM! Tätä ri löydy mistään sanakirjasta.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Tässä esimerkkikuva:

http://i857.photobucket.com/albums/ab139/snipe1980...

En minä huvikseen ole foorumeissa pyörinyt viimeiset viisitoista vuotta, ettenkö huomaa trollailemista eli samojen asioiden esittelyä eri otsikoissa mutta aina sitä samaa aloitetta mainostetaan? Niitä kun on napsittu heti pois ja bannattu.

Osaatteko edes puhua muista aiheista kuin tästä asiasta?

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #30

Topi, kukin saa kirjoittaa tässä puheenvuoro.uusisuomi.fi-palvelussa blogi-kirjoituksia haluamastaan asiasta ja vaikuttaa sen myötä haluamallaan tavalla asiassa. Niin sinäkin näytätä tekevän. Pyydän sinua tekemään omaa vaikuttamistasi haluamiisi asioihin haluamallasi tavalla ensisijaisesti vain sinun omissa blogeissasi. Älä tee sitä vaikuttamistasi kirjoittamalla toisten henkilöiden kirjoittamien blogien kommenteissa sellaista asiaa, joka ei liity ao. blogin aiheeseen. Kirjoita rakentavasti ja keskustelua edistävästi. Kiitos.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #31

Kukin saa kirjoittaa mitä tahansa mutta toistuvia asioita ei saa tehdä. Ei pitäisi sortua tähän ilmiselvään trolliin, joka haluaa rakentavaa ja keskustelua edistettävän. Minä olen sinun rakentelusi jo tehnyt ja käytöksesi on sen näyttänyt.

Don't feed the troll.

Minä poistun tästä nyt ja toivottavasti suljet minut.

Viljo Häggman Vastaus kommenttiin #30

"En minä huvikseen ole foorumeissa pyörinyt viimeiset viisitoista vuotta, ettenkö huomaa trollailemista eli samojen asioiden esittelyä eri otsikoissa mutta aina sitä samaa aloitetta mainostetaan?"

Et sitten ilmeisesti tullut huomanneeksi avioliitttolain muuttamisen puolesta käytyä nettikamppanjaa. Vai päteekö edellä esitetty kommentti, että vain eri mieltä olevat ovat trolleja?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Sisarukset ovat jo perimyssuhteea toisiinsa eivätkä tarvitse avioliittoa turvatakseen sitä asiaa.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Perimys oli ennen toinen, silloin vanhin pojista peri eniten a loppuja jaeltiin muille veljeksille ja, ja jos yli jäin tai vainajan tahto oli niin nainen peri aviomiehelleen. Tämä oli tilanne vielä pitkälti 1800-lukua ja ylsi 1900-luvun alulle.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Yhä vielä ottaa päähän että esi-isäni ryyppäsi ja pelasi vaimonsa suvun perintökartanon ja ajoi perheensä mieron tielle.

Viljo Häggman Vastaus kommenttiin #17

Olisiko asiaa auttanut jos esi-isäsi olisi päässyt homoavioliittoon?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #42

Jos hänen tuskansa johtui siitä, ettei voinut toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan niin miksipä tuommoinen ei olisi mahdollista.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama Vastaus kommenttiin #42

Voi olla, jos oli väärän sukupuolen kanssa kimpassa :) Mistäs minä sitä tiedän.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Lehtonen on tapansa mukaan valikoiva viitatessaan palveluntuottajan keskusteluohjeisiin. Me lukijat ymmärrämme syyn. Blogisti ei noudata ohjeita itse.

Blogistinkin muistin virkistämiseksi koko lista:

Ohjeita keskusteluun
•Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen liittyviä asiattomia viestejä.
•Valheellisen tai perättömän tiedon levittäminen on kiellettyä.
•Älä solvaa toista ihmistä. Älä ylipäätään puutu luvatta toisten ihmisten yksityiselämään.
•Käytä asiallista ja hyvää kieltä, älä kiroile.
•Rikokseen tai väkivaltaan kehottavat viestit ovat kiellettyjä.
•Älä laita viestiisi linkkejä laittomaan tai epäasialliseen materiaaliin.
•Älä mainosta.
•Älä käyttäydy häiritsevästi.
•Älä jankkaa. Tarkoituksellista keskustelun pilaamista ei suvaita.
•Älä huuda, eli käytä isoja kirjaimia.
•Älä käytä ylipitkiä lainauksia. Jos lainaat jotain toista kirjoittajaa tai sivustoa, mainitse lähde.

Itävallassa kaksihuoneisen parlamentin yksi "huone" äänesti vihreiden aloitteesta avioliittolain muuttamiseksi. Mitään peruuttamatonta päätöstä ei tehty. Uusia äänestyksiä tulee ja Itävalta seuraa muiden länsimaiden rintamaa todennäköisesti kuluvalla vuosikymmenellä.

Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden ratkaisu oli ehdottomasti historiallinen. Maalla on synkkä historia kansalaisoikeuksien ja tasa-arvon rikkomisessa, mutta myös erityisiä ansioita niiden puolustamisessa. Mass resistancen kaltaiset äärikristityt viharyhmät vannovat nyt taistelua jo hävittyään.

Suomessa jo allekirjoitetun tasa-arvoisen avioliittolain vaatimat muutokset muuhun lainsäädäntöön etenevät vaikka asiaa ei erikseen hallitusohjelmaan kirjattukaan. AA-aloite jää torsoksi, myös siinä tapauksessa, että saavuttaa vaadittavan vähimmäismäärän kannatusilmoituksia tai asetetun epävirallisen tavoitteen, josta puuttuu vielä kaksi kolmasosaa. Aloitteella saadaan toki pidettyä vähemmistöjen oikeudet tapetilla niin eduskunnassa kuin kansalaiskeskustelussakin vähintäänkin vuoteen 2017. Ei siis niin huonoa, etteikö jotain hyvääkin.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Lehtonen yritti hyökätä blogissani sotkemaan kaikkea. Tässä hän on ohjeistuksesi perusteella rikkonut kolmea pykälää.

Edellisessä hän jankkasi, ettei Koivula ole rikkonut mainostamista mutta nyt tässä uudessa hän mainostaa ja jankkaa samoja asioita, mitkä ovat kiellettyjen listalla. Outo tyyppi.

Timo Lehtonen

Topi Rantakivi kirjoitti:
"...yritti hyökätä..."
"...sotkemaan kaikkea..."
"...rikkonut kolmea pykälää..."
”…nyt tässä uudessa hän mainostaa…”

Pyydän sinua näyttämään toteen väitteesi.

Mitä kolmea pykälää olen mielestäsi rikkonut ja millä sanoin?
Mitä ja millä sanoin minä mielestäsi mainostan?

Tässä on sinulle tiedoksi mitä tarkoittaa mainostaminen suomen kielessä: Haettiin "mainostaa" Kielitoimiston sanakirjasta - mainostaa: tehdä tunnetuksi (myyntitarkoituksessa) mainosten avulla; esitellä, suositella jtak (ostettavaksi, käytettäväksi tms.).

Topi, kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.

Nuo sinun kommenttisi eivät edistä blogikirjoitukseni sanomasta keskustelua.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #27

Etsi vastausta minun blogissani. Mutta minä en ala sinulle selittelemään, sillä netissä liikkuu sääntö: Älä ruoki trollia.

Sulje minut, jos haluat.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Kun voit mennä naimisiin rakastamasi ihmisen kanssa, niin tilanne on minun mielestäni riittävän hyvä. Kun voit halutessasi adoptoida lapsen ilman, että parisuhteesi muoto on siinä ratkaisevassa roolissa, niin tuokin asia alkaa olla kunnossa.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Ihmiset (yksilöt) ovat tällä hetkellä yhdenvertaisia voimassa olevan avioliitolain lain edessä. Voimassa oleva avioliittolaki on siis tasa-arvoinen!"

En ymmärrä millaiseen mentaaliseen solmuun joutuu itsensä vääntämään että pystyy täysin vakavasti väittämään, että onhan se tasa-arvoista kun kerran homomieskin saa mennä naisen kanssa naimisiin. Muista seuraavaksi kun tulee oksennus, avata suu ettei se mene aivoihin.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Heheh. Oikeasti tämä SPN avioliitto korjaisi helpotuksia pareille. Erikseen olisi ollut satoja pykäliä korjattavaa ja varmasti jotain jää huomaamatta niin viranomainen käyttäisi sitä korjaamatonta pykälää surutta.

Olihan Kela yrittänyt asumistuessa väittää, että poikaystävä on äitini aviomies vaikka tämä ei ole ikinä ollut äitini kanssa vaan ollut miehen kanssa lähes 20 vuotta. Kela yritti yhdistää ihmisiä samaan ruokakuntaan ja samaan avioliittoon väkisin.

Tämä Kelan väittämä loukkasi molempia henkilöitä ja Kela sai kovat haukut.

Timo Lehtonen

Blogin kirjoittajan huomautus: Tuo kommentti ei edistä blogin aihetta koskevaa keskustelua!
”Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.”

Timo Lehtonen

Blogin kirjoittajan huomautus: Tuo kommentti ei edistä blogin aihetta koskevaa keskustelua!
”Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.”

Käyttäjän JukkaKeskinen kuva
Tapio Keskinen

Ei kai tämä jauhaminen mitättömän ihmisryhmän asioista ala taas ja ja vie resurssit sieltä, missä sitä tässä maassa aidosti tarvittaisiin. Enää ei ole varaa neljän vuoden päättämättömyyden kauteen.

Vaikka pahoin pelkään, että Suo_mi on jo niin syvällä suossa ettei se enää kykene nousemaan jaloilleen.

Tuuli Avosuuli

aika karua kutsua jotain ihmisryhmää mitättömäksi :/

Viljo Häggman

Muutama promille tai promillen osa väestöstä on aika mitätön ryhmä.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #46

Kyllä oikeastaan kaikkien tutkimusten mukaan puhutaan prosenteista. Riippuu vähän miten tarkasti seksuaalinen identiteetti määritellään.
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_sexu...

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #48

Jep, eikä mitättömyyden pidä vaikuttaa siihen miten ketään kohdellaan.

Viljo Häggman Vastaus kommenttiin #50

"Jep, eikä mitättömyyden pidä vaikuttaa siihen miten ketään kohdellaan."

Olet oikeassa, ei pitäisi. Tosielämässä vaan tuppaa käymään toisin.

Viljo Häggman Vastaus kommenttiin #48

Kyse on niistä jotka solmivat avioliiton samaa sukupuolta olevan kanssa eikä siitä mihin päin vinksallaan kukin on, joten promilleissa mennään.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #63

Kyse on niistä joilla on oikeus mennä naimisiin. Voihan heterokin olla menemättä naimisiin mutta hänellä on siihen oikeus. Kuinka iso ryhmä sitten pitää olla, jotta voi kysellä oikeuksiensa perään?

Timo Lehtonen

Blogin kirjoittajan huomautus: Tuo kommentti ei edistä blogin aihetta koskevaa keskustelua!
”Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.”

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

En ole huomannut sinun Lehtonen vastanneen alla olevaan pyyntööni, jonka olen esittänyt jo kahdesti (22.5. ja 1.6). Onko vaikeneminen myöntymisen merkki?

“Timo Lehtonen toteaa, että avioliittolaki on tasa-arvoinen, koska mies saa mennä naimisiin naisen kanssa ja nainen miehen kanssa seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Pyydän Timo Lehtosta vastaamaan seuraaviin väittämiin joko a) samaa mieltä tai b) eri mieltä ja perustelemaan vastauksensa, mikäli se on b).

1. Avioliittolaki on tasa-arvoisempi, jos siinä otetaan huomioon seksuaalinen suuntautuminen. Tällöin kukin saa solmia avioliiton oman seksuaalisen suuntautumisensa mukaisesti - heteroseksuaali vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa ja homoseksuaali saman sukupuolen edustajan kanssa.

2. Oletetaan, että olisi avioliittolaki, joka sallisi seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta miehen solmivan avioliiton vain miehen kanssa ja naisen vain naisen kanssa. Tällainenkaan laki ei ottaisi huomioon seksuaalista suuntautumista, joten se olisi Timo Lehtosen logiikan mukaisesti tasa-arvoinen.”

Käyttäjän TeppoAnnala kuva
Teppo Annala

Et tule saamaan järkiperäistä vastausta. Muutamaan otteeseen olen itsekkin kysellyt perusteluita sukupuolineutraalin avioliiton vastustajilta. Ei sieltä muuta tule kuin omiin pelkoihin ja inhoihin perustuvaa höttöä. Sama kuinka monta kertaa linkkaat tutkimuksia sekä lainaat tiedeyhteisöön kuuluvien tutkijoiden konsenusta, ei niihin oteta mitään kantaa. Olen huomannut että ihmiset jotka vastustava sukupuolineutraalia avioliittoa ovat mestareita lukemaan vain haluamansa ja sivuuttamaan kaiken joka epämiellyttävästi sotii omia pelkoja vastaan.

Timo Lehtonen

Väittämä 1: Suomessa jokainen ihminen saa jo nyt voimassa olevan avioliittolain (234/1929) perusteella solmia avioliiton, ellei sille ole avioliittolaissa tarkoitettua avioliiton estettä. Voimassa oleva avioliittolaki kohtelee jokaista ihmistä (yksilöä) samalla tavalla riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Kysymys Teppo Annalalle: Oletko edellä olevasta väittämästä 1 samaa mieltä vai eri mieltä?
Jos olet eri mieltä, niin perustele yksiselitteisesti miksi väittämä 1 ei pidä mielestäsi paikkaansa.

Väittämä 2: Avioliittolaista tulee 1.3.2017 syrjivä, ellei muutoslakia 156/2015 kumota!
Perustelu: Avioliittolain säännöksestä ”sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä keskenään avioliittoon” (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/192902...) johtuen avioliittoon keskenään haluavista velipuolista kumpikaan ei olisi avioliittolain edessä ihmisenä yhdenvertainen kolmannen miehen kanssa, koska tuo kolmas mies saisi mennä avioliittoon kumman tahansa velipuolen kanssa, mutta velipuolet eivät saisi mennä keskenään avioliittoon.

Kysymys Teppo Annalalle: Oletko edellä olevasta väittämästä 2 samaa mieltä vai eri mieltä?
Jos olet eri mieltä, niin perustele yksiselitteisesti miksi väittämä 2 ei pidä mielestäsi paikkaansa.

Teppo Annalalle: Pyydän sinua kertomaan, mikä on muutoslain mahdollisen voimaan tulon jälkeen hyväksyttävä syy (perustuslain 6 §:n (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/199907...) avioliittolaissa säädetylle avioliiton esteelle, joka estää miespuolisten puolisisarusten (velipuolet) avioliittoon menemisen keskenään. Jos hyväksyttävää syytä tuollaiselle avioliiton esteelle ei ole, niin silloin avioliittolaista tulee syrjivä, ellei muutoslakia kumota ennen sen voimaan tuloa!

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #49

"Voimassa oleva avioliittolaki kohtelee jokaista ihmistä (yksilöä) samalla tavalla riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan."

Avioliitto on sopimus parisuhteen ehdoista. Ilman parisuhdetta ei ole avioliittoa. Sinä birheellisesti väität, että yksilön ominaisuudet millään tavalla määrittäisivät tätä sopimusta. Eihän näin ole. Parisuhteen luonnehan määrittelee sopimuksen sisällön, eivät yksilöiden ominaisuudet.

Tällä hetkellä homoseksuaalinen parisuhde ei ole lähtökohtaisesti tasa-arvoinen heteroseksuaalisen suhteen kanssa. Vanha laki kieltää - parisuhteen luonteen takia - tekemästä sopimusta kahden samaa sukupuolta olevan välille. Tämän sukupuolineutraali parisuhdelaki muuttaa.

Viljo Häggman Vastaus kommenttiin #51

"Tällä hetkellä homoseksuaalinen parisuhde ei ole lähtökohtaisesti tasa-arvoinen heteroseksuaalisen suhteen kanssa."

Ei mikään laki takaa suhteiden yhdenvertaisuutta. Laissa sanotaan: "Ketään ei saa...". Silloin kyse on ihnmisyksilöistä. Ei mistään abstrakteista suhteista. Pankkisuhdekaan ei ole yhdenvertainen työsuhteen kanssa.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #65

Yhdenvertaisuuslaki on eri kuin avioliittolaki. En minä niitä vertaakaan keskenään. Mutta ei lakia sopimuksesta voi sanoa tasa-arvoiseksi sen perusteella, että sen osapuolta ei syrjitä henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Kaiken tuon kattaa yhdenvertaisuuslaki. Timo on siis hakoteillä kun perustelee yhdenvertaisuuslain pohjalta avioliittolain tasa-arvoisuutta.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #67

Jussi Kangasluoma kirjoitti: ”Timo on siis hakoteillä kun perustelee yhdenvertaisuuslain pohjalta avioliittolain tasa-arvoisuutta.”

Lukijoille tiedoksi: Joko Jussi Kangasluoma ei ymmärrä mitä kirjoittaa tai hän kirjoittaa asiasta tarkoituksellisesti lukijoita harhaan johtavasti.

En ole milloinkaan perustellut avioliittolain tasa-arvoisuutta yhdenvertaisuuslain pohjalta.

Jussi Kangasluomalle: Pyydän sinulta selvitystä mihin perustuen väität minun perustelevan yhdenvertaisuuslain pohjalta avioliittolain tasa-arvoisuutta.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #51

Jussi Kangasluoma, tuon kommenttisi sanoma on sisällöltään niin epäselvä, etten osaa ottaa tekstiin kantaa.
”Sinä birheellisesti väität, että yksilön ominaisuudet millään tavalla määrittäisivät tätä sopimusta.”
Kerro yksiselitteisesti mitä tarkoitat minun väittävän.
Jos olet virkkeen "Voimassa oleva avioliittolaki kohtelee jokaista ihmistä (yksilöä) samalla tavalla riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan." sanoman paikkansa pitävyydestä eri mieltä, niin perustele yksiselitteisesti miksi tuon virkkeen sanoma ei ole mielestäsi tosi.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #78

Ei se ole epäselvä. Sinä väität, että avioliittolain mukaan on merkityksellistä se, että homo saa jo nyt mennä naimisiin. Minä esitän perustelut sille miksi tuo on merkityksetön perustelu, sillä avioliitto on sopimus, johon ei kirjata yksilön ominaisuuksia vaan parisuhteen. Näin olleen yksilön homoseksuaalisuus ei ole merkityksellinen argumentti vaan parisuhteen homoseksuaalisuus ja sen kieltäminen on.

"Jos olet virkkeen "Voimassa oleva avioliittolaki kohtelee jokaista ihmistä (yksilöä) samalla tavalla riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan." sanoman paikkansa pitävyydestä eri mieltä, niin perustele yksiselitteisesti miksi tuon virkkeen sanoma ei ole mielestäsi tosi."

Minä olen nyt todella monessa kommentissa yrittänyt sinulle sanoa, että avioliittolaki ei kohtele jokaista yksilöä samalla lailla sillä homo ei saa mennä puolisonsa kanssa naimisiin, sillä nykyinen avioliittolaki sen kieltää. Avioliittoa ei voi solmia yksi ihminen, joten on täysin merkityksetöntä vedota yhden ihmisen oikeuteen asiassa, joissa on aina lähtökohtaisesti kyse kahden ihmisen sopimuksesta.

Olen tämän asian selittänyt niin monelta kantilta, että et voi kyllä enää epäselvyyteen vedota. Väännetään kuitenkin vielä rautalangasta: Jos sinulla olisi oikeus mennä naimisiin vain savolaisen kanssa niin voitko väittää, että sinulla on ihan täysi oikeus mennä naimisiin. Silloinhan rajoittaisimme vain kumppanin valintaa emme oikeuttasi mennä naimisiin.

Olisin kiitollinen jos nyt vastaat tähän viestiin. Jos et ymmärrä niin selkeämmin tätä ei voi enää osoittaa.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #49

"Väittämä 2: Avioliittolaista tulee 1.3.2017 syrjivä, ellei muutoslakia 156/2015 kumota!"

Tämä on virheellinen siksi, että lakeja voidaan muuttaa, ei niitä tarvitse kokonaisuutena kumota. Nyt onkin sinun aika vaikuttaa, jotta lakia saadaan muutettua.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #52

Joko Jussi Kangasluoma ei ymmärrä mitä kirjoittaa, tai hän kirjoittaa asiasta tarkoituksellisesti lukijoita harhaan johtavasti.

Hänen eo. vastauksensa ”Tämä on virheellinen siksi, että lakeja voidaan muuttaa, ei niitä tarvitse kokonaisuutena kumota.” ei ole yksiselitteinen vastaus siihen miksi väittämä "Väittämä 2: Avioliittolaista tulee 1.3.2017 syrjivä, ellei muutoslakia 156/2015 kumota!" ei hänen mielestään pidä paikkaansa.

Hän kirjoittaa ikään kuin asian vierestä.

Jos seuraavan tekstin sanoma ei pidä mielestäsi paikkaansa, niin perustele kantasi yksiselitteisesti:
Muutoslain 156/2015 perusteella kaksi miestä saisi mennä keskenään avioliittoon 1.3.2017. Väittämäni sanoma perustuu siihen, että avioliittolaista tulee syrjivä muutoslain 156/2015 voimaan tulon myötä 1.3.2017, koska miehet yleisesti saavat silloin mennä keskenään avioliittoon, mutta velipuolet eivät saa mennä silloin keskenään avioliittoon. Jos (kun) tuo väittämä on tosi, niin avioliittolaista tulee syrjivä 1.3.2015, jos muutoslaki 156/2015 tulee voimaan. Jos muutoslaki kumotaan ennen 1.3.2017, niin se ei tule voimaan 1.3.2017, eikä avioliittolaista tule muutoslain 156/2015 voimaan tulon myötä.

Tuohon perustuen väitän, että avioliittolaista tulee 1.3.2017 syrjivä, ellei muutoslakia 156/2015 kumota!

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #80

Miten niin asian vierestä? Sinä väität, että tuo laki pitää kumota, jotta siihen saadaan oikeus velipuolille mennä naimisiin, jolloin se ei olisi heitä kohtaan syrjivä. Jos yhtään tunnet suomalaista lainsäädäntöä niin ei kokonaisia lakeja tarvitse kumota, jotta niihin voi tehdä lisäyksiä. Ei koko lukiolakia kumottu, jotta sinne saatiin puhekursseja varten maininta.

Minä perustelin kantani yksiselitteisesti, aivan kuten pyysit. Sinä sanot, että laista tulee syrjivä jos sitä ei kumota. Näinhän ei ole. Laista tulee syrjivä, jos siihen ei tehdä muutoksia. Sinun sanomasi on siis väärin.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #92

Jussi Kangasluoma, ilmeisesti pilailet kanssani, tai olet oikeasti asiassa täysin ”pihalla”.

Näytä toteen missä yhteydessä olen kirjoittanut, että laki pitää kumota, jotta siihen saadaan oikeus velipuolille mennä naimisiin!
En ole väittänyt noin.

Mainitse minulle yksi muutoslaki, jota on muutettu jollain lailla (säädetty muutoslain muutoslaki).

”Laista tulee syrjivä, jos siihen ei tehdä muutoksia”
Tuossa sanomassasi ei ole päätä eikä häntää.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #49

Teppo Annala, pyydän sinua vastaamaan edellä oleviin kysymyksiin koskien väittämiä 1 ja 2 ja kertomaan edellä tarkoitettu hyväksyttävä syy ko. avioliiton esteelle. Kiitos.

Timo Lehtonen

Jos on jäänyt vastaamatta, niin toki vastaan heti kun ehdin - siihen voi mennä muutama päivä.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

Hieno juttu, kiitos etukäteen.

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen

Ajatusleikki: jos Suomessa vain homot saisivat mennä naimisiin, olisitko vaatimassa myös heteroille oikeutta siihen vai tyytyisitkö menemään miehen kanssa naimisiin (tässä ajatusleikissä oletan sinun olevan hetero)?

Kukin yhteiskunta määrittelee, mitä se pitää tasa-arvoisena. Kun Suomessakin uskonnollisista kirjoituksista kumpuava lainsäädäntö on saamassa huutia, yhtenä seurauksena on avioliittolain tarkastelu. Tämä on johtanut siihen, että Suomessa 1.3.2017 voivat myös homoseksuaalit solmia avioliiton rakastamansa ihmisen kanssa. Se on mielestäni hieno kehitysaskel.

Jos hyväksyy nämä:
* heteroseksuaalisuus = homoseksuaalisuus
* uskonnollinen vakaumus < ihmisryhmien tasavertainen kohtelu
niin uusi tasa-arvoinen avioliittolaki on selvää pässiä. Jos taas pitää homoseksuaalisuutta jonkun uskonnollisen opin mukaan esim. syntinä, kamelinselkä katkeaa jo siinä.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Tulisuko kaikki uskonnolisuuteen viittaavat lainsäädännöt ja julistukset ajaa alas? Olisiko maaima parempi ilman ihmisoikeuksia esim?

Ainakin minulle on kirkossa painotettu että kristinuskon tärkein sääntö on, älä tee toisille kuten haluaisit heidän tekevän sinulle, rakasta lähimmäisiäsi, rakasta vihamiestäsi.

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen

Uskonkappaleista löytyy moraalisiakin oppeja, mutta suuri osa on länsimaisen nykymoraalikäsitysten vastaisia, tässä muutama helmi:

Efes. (Paavali) 5:22-24
Vaimojen on antauduttava miehilleen kaikessa kuin nämä olisivat jumalia.

5. Moos. 22:23-24
Jos raiskauksen uhri ei ole huutanut tarpeeksi kovaa, kivitä hänet kuoliaaksi.

3. Moos. 24:17
"Jos joku lyö kuoliaaksi ihmisen, kenen hyvänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla."

1. Moos. 17:15-16, 20:11-12, 22:17
Jumala siunaa Abrahamin avioliiton sisarensa kanssa.

Lähde: http://www.vapaasana.net/artikkelit/2007/11/raamat...

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #54

Blogin kirjoittajan huomautus: Tuo kommentti ei edistä blogin aihetta koskevaa keskustelua!
”Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.”

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen Vastaus kommenttiin #83

Olen eri mieltä: ainoa todellinen rationaalinen syy vastustaa homoseksuaalien avioliittoa on oma uskonnollinen vakaumus, joka verhotaan semantiikkaan (lisäksi toki 'inhoreaktiot' mutta se on jo keittiöpsykologian puolella). Siksi pitää puhua tästä asiasta, eikä asian vierestä. Koitin kommentissani osoittaa, ettei raamattu, koraani tai muu uskonnollinen opinkappale ole relevantti lähde nykyaikaisen länsimaisen lainsäädännön säätämiseen.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #54

"Efes. (Paavali) 5:22-24
Vaimojen on antauduttava miehilleen kaikessa kuin nämä olisivat jumalia."

Älä palvo muita jumalia

"5. Moos. 22:23-24
Jos raiskauksen uhri ei ole huutanut tarpeeksi kovaa, kivitä hänet kuoliaaksi."

Jeesus kielsi opetuksissaan haureuden

"3. Moos. 24:17
Jos joku lyö kuoliaaksi ihmisen, kenen hyvänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla."

Jeesus sanoi, -rakasta vihamiestäsi-

"1. Moos. 17:15-16, 20:11-12, 22:17
Jumala siunaa Abrahamin avioliiton sisarensa kanssa."

Länsimaisten arvojen mukaan sisarten, sisarpuolte, vanhempien, ta vanhempien sisarten kanssa ei saa avioitua, se ei kuitenkaan koske serkkuja tai pikkuserkkuja

Timo Lehtonen

"Tulisuko kaikki uskonnolisuuteen viittaavat lainsäädännöt ja julistukset ajaa alas?"

En osallistu kuvitteellisia tilanteita esittävien kommenttien kommentoimiseen.
Pyydän pysymään kysymyksissä asioissa, jotka tiedetään todeksi.

Timo Lehtonen

"Ajatusleikki: jos Suomessa vain homot saisivat mennä naimisiin, olisitko..."

En osallistu kuvitteellisia tilanteita esittävien kommenttien kommentoimiseen.
Pyydän pysymään kysymyksissä asioissa, jotka tiedetään todeksi.

Käyttäjän JarmoPulkkinen kuva
Jarmo Pulkkinen

Esitin siis retorisen kysymyksen, en odottanutkaan tähän vastausta. Koitin tällä kysymyksellä osoittaa (näköjään onnistumatta:), kuinka järjetöntä on vastustaa homoseksuaalien avioliitto-oikeutta.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Avioliittolaista tulee 1.3.2017 syrjivä, ellei muutoslakia 156/2015 kumota!"

Olet ymmärtänyt lainsäätämisprosessin väärin. Ei lakeja tarvitse kokonaisuudessaan kumota, jotta siihen voidaan tehdä jatkossa muutoksia.

Timo Lehtonen

"Avioliittolaista tulee 1.3.2017 syrjivä, ellei muutoslakia 156/2015 kumota!"
Jos olet sitä mieltä, että tuo väittämäni ei pidä paikkaansa, niin perustele kantasi yksiselitteisesti.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Olen sitä mieltä, että väitteesi ei pidä paikkaansa. Väität, että siitä tulee syrjivä VAIN jos sitä ei kumota. Näinhän ei ole. Lakia voidaan muuttaa, ei sitä tarvitse kumota.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #56

Jussi Kangasluoma, pyydän sinua osoittamaan toteen missä virkkeessä olen väittänyt, että siitä tulee syrjivä VAIN jos sitä ei kumota. Jos et pysty osoittamaan tuota kirjoittamaasi todeksi, niin kirjoitat palturia ja harhautat lukijoita.
Toki lakeja voidaan muuttaa. Pyydän sinua mainitsemaan minulle yhden muutoslain, jota on muutettu jollain lailla (säädetty muutoslain muutoslaki).

Käyttäjän HannuValjakka kuva
Hannu Valjakka

Timohan se ei jankuta,ei,niin yhtään..tää alkaa näyttää sunkin osalta pakkomielteeltä.

Timo Lehtonen

Pyyntö Jussi Kangasluomalle: Mainitse minulle yksi muutoslaki, jota on muutettu jollain lailla (säädetty muutoslain muutoslaki).

Jos et mainitse sellaista, niin taidat olla itse ymmärtänyt lainsäätämisprosessin väärin.

Pyyntö Jussi Kangasluomalle: Jos seuraavan tekstin sanoma ei pidä mielestäsi paikkaansa, niin perustele kantasi yksiselitteisesti:

Muutoslain 156/2015 perusteella kaksi miestä saisi mennä keskenään avioliittoon 1.3.2017. Väittämäni sanoma perustuu siihen, että avioliittolaista tulee syrjivä muutoslain 156/2015 voimaan tulon myötä 1.3.2017, koska miehet yleisesti saavat silloin mennä keskenään avioliittoon, mutta velipuolet eivät saa mennä silloin keskenään avioliittoon. Jos (kun) tuo väittämä on tosi, niin avioliittolaista tulee syrjivä 1.3.2015, jos muutoslaki 156/2015 tulee voimaan. Jos muutoslaki kumotaan ennen 1.3.2017, niin se ei tule voimaan 1.3.2017, eikä avioliittolaista tule muutoslain 156/2015 voimaan tulon myötä.

Tuohon perustuen väitän, että avioliittolaista tulee 1.3.2017 syrjivä, ellei muutoslakia 156/2015 kumota!

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Kun muutoslaki löytyy Suomen laista niin siihen voidaan tehdä muutoksia. Eivät lait ole ikuisia ja muuttumattomia. Jos asia on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä niin lakeja voidaan muuttaa todella nopealla vauhdilla. Nyt vaan kiireenvilkkaa vakuuttamaan päättäjät siitä, että velipuolten täytyy saada mennä naimisiin niin saat muutoksen lakiin todella nopeasti. Näin ei yksikään naimisiin haluava velipuoli joudu odottamaan turhaa.

Oletan, että tuskasi heidän kärsimystensä kohdalla on kova koska käytät oikein huutomerkkiä ajaessasi heidän asiaansa.

Ja selitin jo miksi sanomasi ei pidä paikkaansa kommentissa #92.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #93

Pyyntö Jussi Kangasluomalle: Mainitse minulle yksi muutoslaki, jota on muutettu jollain lailla (säädetty muutoslain muutoslaki).

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #94

Miksi jankkaat? Tuo kommenttisi ei edistä blogin aihetta koskevaa keskustelua!
Ohjeista: ”Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.”
Pyydän asiallisuutta keskusteluun. Kiitos.

Minä en ole missään väittänyt, että valmisteilla olevaan muutoslakiin tehtäisiin muutos, ennen kuin siitä on tullut varsinainen laki, jos sitä jankkaat.

Jos pyydät esittämään, että mitä lakeja on muutettu niin opetukseen liittyviä lakeja on muutettu aika monesti niiden historian aikana. Etkö sinä sitten tiennyt, että lakeihin jatkuvasti tehdään muutoksia?

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #93

"Oletan, että tuskasi heidän kärsimystensä kohdalla on kova koska käytät oikein huutomerkkiä ajaessasi heidän asiaansa."

Tuo kommenttisi ei edistä blogin aihetta koskevaa keskustelua!
Ohjeista: ”Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.”
Pyydän asiallisuutta keskusteluun. Kiitos.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #95

Sinä käytät huutomerkkiä korostaaksesi sitä, että laki pitää kumota. Jos katsot kielitoimiston ohjeet huutomerkin käytöstä niin minun mielestäni analyysini on oikein. Oletan, että haluat oikeasti estää sen, ettei laki syrji velipuolia.

Tämä on nyt hieman hankalaa keskustelua kun sinä kirjoitat huutomerkkien kanssa, että haluat lakimuutoksen mutta sitten syyllistät muita kun he yrittävät auttaa.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Sen sijaan Itävallassa torjuttiin noin viikko sitten selvällä äänten enemmistöllä 110-26 avioliittolain muuttaminen sukupuolineutraaliksi. Itävallassa tehtiin viisas päätös. Suomessa valtamedia on vaiennut tyystin tuosta Itävallan päätöksestä. Suomen valtamedia vaikuttaa olevan hämmästyttävän yksipuolinen viestiessään Suomen avioliittolain muuttamista koskevista asioista."

Jos ajatellaan kuinka pitkä prosessi esim. Euroopassa oli naisten äänioikeuden saapuminen niin ei tuo Itävallan päätös ole mitenkään ihmeellinen. Maiden välillä oli äänioikeuden hyväksymisessä vuosikymmenten ero. Luultavasti se on hieman lyhyempi tämän avioliiton kohdalla. Tämä kehityskulku on aika selkeä avioliittolain kohdalla, sillä heteroiden elämässä ei mikään muutu ja ei ole osoittaa mitään vaikutuksia yhteiskunnassa, joiden takia lait pitäisi perua.

Ei kukaan ajattele enää, että naisilta pitäisi ottaa äänioikeus pois. Sellaista on vain voimakkaan uskonnollisissa valtioissa. Euroopassa ainoa sellainen valtio on Vatikaani.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Tosiasia, jota kaikki ihmiset eivät tunnu ymmärtävän: Suomessa jokainen ihminen saa jo nyt voimassa olevan avioliittolain (234/1929) perusteella solmia avioliiton, ellei sille ole avioliittolaissa tarkoitettua avioliiton estettä."

Avioliittohan on sopimus kahden osapuolen välillä. Miltä sinusta kuulostaisi jos käytän samaa logiikkaa kohdallasi? Eli, sinä saat kristittynä sopia ihan vapaasti sopimuksia, sillä kukaan ei kiellä solmimasta sopimuksia kristillisen vakaumuksen perusteella. Et kuitenkaan saisi solmia sopimuksia muiden kuin kristittyjen kanssa. Korvaako tuo ensimmäisen osan vapaus solmia sopimuksia tuon jälkimmäisen rajoitteen? Tuskin.

Ymmärrätkö nyt miksi tuo sinun väitteesi on löyhä puolustus?

Timo Lehtonen

"Miltä sinusta kuulostaisi jos käytän samaa logiikkaa kohdallasi?"

En osallistu kuvitteellisia tilanteita esittävien kommenttien kommentoimiseen.
Pyydän pysymään kysymyksissä asioissa, jotka tiedetään todeksi.

Jussi Kangasluoma, et ole pystynyt kommenteissasi kumoamaan sitä, etteikö kirjoittamani ole tosi.

Käyttäjän AnttiMikkola1 kuva
Antti Mikkola

"Homotkin saavat jo mennä naimisiin - Suomessakin!"

Timo Lehtonen, esitän nöyrimmästi yhden kysymyksen. Jos olisi tilanne, että avioliitto olisikin varattu vain samaa sukupuolta oleville niin olisitko yhä samaa mieltä, että heterokin saa mennä jo naimisin - Suomessakin!?

Viljo Häggman

Tietysti. Nimenomaan avioliiton voi solmia sukupuolisesta suuntaumisesta riippumatta. Ei ole tietenkään pakko. Voi mennä heteroliittoonkin jos haluaa.

Timo Lehtonen

En osallistu kuvitteellisia tilanteita esittävien kommenttien kommentoimiseen.
Pyydän pysymään kysymyksissä asioissa, jotka tiedetään todeksi.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Saattaa mennä hieman toistamiseksi mutta tarkoitus on, ettei Timon tarvitsisi enää jankata väittämiensä kanssa.

"Väittämä 1: Suomessa jokainen ihminen saa jo nyt voimassa olevan avioliittolain (234/1929) perusteella solmia avioliiton, ellei sille ole avioliittolaissa tarkoitettua avioliiton estettä. Voimassa oleva avioliittolaki kohtelee jokaista ihmistä (yksilöä) samalla tavalla riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan."

Avioliitto on sopimus ja siihen ei - niin kuin ei sopimuksiin yleensäkään - kirjata kenenkään seksuaalista suuntautumista, koska sillä ei ole merkitystä sopimuksen kannalta. Yksilön ominaisuuksilla, jotka mainitaan yhdenvertaisuuslaissa, ei ole silloin itse sopimuksen kannalta mitään merkitystä.

Sopimukseen kirjataan siis parisuhteen ominaisuudet, ei yksilön, joten Timon väitteellä siitä, että kaikki saavat jo mennä naimisiin ei ole mitään merkitystä avioliitto sopimuksen tasa-arvoisuuden kannalta. Ei voida sanoa, että saat vapaasti solmia sopimuksen(joka tehdään aina toisen osapuolen kanssa) mutta sitten rajataan sopimuksen toinen osapuoli sukupuolen perusteella.

Timo Lehtonen

Jussi Kangasluoma kirjoitti väittämääni
”Suomessa jokainen ihminen saa jo nyt voimassa olevan avioliittolain (234/1929) perusteella solmia avioliiton, ellei sille ole avioliittolaissa tarkoitettua avioliiton estettä. Voimassa oleva avioliittolaki kohtelee jokaista ihmistä (yksilöä) samalla tavalla riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan."
koskien eo. tekstiä, mutta ei kumonnut tekstissään väittämäni paikkansa pitävyyttä!

Hän kirjoitti asian vierestä.

Jos olet sitä mieltä, että eo. väittämäni ei pidä paikkaansa, niin pyydän perustelemaan yksiselitteisesti miksi tuo väittämä ei pidä mielestäsi paikkaansa.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Tämä on nyt varsin turhauttavaa kun vastaat vain, että kirjoitan asian vierestä. Väänsin väittämäsi merkityksettömyyden rautalangasta kommentissa #90. Jos et sen perusteella ymmärrä miksi homoseksuaaleja ei kohdella samalla tavalla niin heppoiset on hoksottimet. Kokeillaan kuitenkin vielä mahdollisimman yksinkertaisesti:

Avioliitossa on aina 2 ihmistä. 1 ihminen ei voi mennä naimisiin. Avioliitossa ei silloin ole kysymys yksilöstä vaan parisuhteesta. Jos rajoitat kumppanin valintaa sukupuolen perusteella niin et kohtele homoja samalla tavoin kuin heteroja. Estät homoparisuhteen siirtymisen avioliittoon. Avioliitto on aina parisuhde.

1 ihminen ei voi mennä avioliittoon. Yksilön ominaisuudet eivät ole avioliiton kannalta merkityksellisiä vaan parisuhde on.

1 ihminen ei voi mennä avioliittoon. Väitteesi yksilöiden tasa-arvoisesta kohtelusta ei pidä paikkaansa koska 1 ihminen ei voi mennä avioliittoon. Ei ole olemassa yksilöavioliittoa vaan kaikki avioliitot ovat parisuhteita. Homoparisuhteita ei kohdella samalla tavalla, joten homoyksilöitä ei kohdella samalla tavalla, sillä 1 ihminen ei voi mennä avioliittoon.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Ei avioliittolain syrjivyys muutu yhtään siitä, että kaksi samaa sukupuolta olevaa saa mennä naimisiin. Totta on, että uusi avioliittolaki ei salli veljesten avioliittoa, mutta aivan samalla tavalla vanhakaan avioliittolaki ei sallinut siskon ja veljen avioliittoa. Sisarusavioliiton kiellon voi toki kokea syrjiväksi, mutta se, että kaksi samaa sukupuolta olevaa saisi solmia avioliiton, ei muuta sitä syrjintää miksikään. Tilanne on kummassakin laissa tämän asian suhteen aivan sama: sisarukset eivät saa mennä naimisiin.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Käyttämäsi argumentti on erikoinen. (Mutta oletkin kopsannut toistetun kliseen. Missä on argumenttisi jota en ole lukenut mistään muualta? Osaatko luoda ja rakentaa omista premisseistäsi omia argumentteja ollenkaan?)

On toki teknisesti totta että homoseksuaalit miehet voivat mennä naimisiin haluamansa naisen kanssa. Tässä mielessä laki on sama kaikille. Toisaalta luot kuitenkin omituista analogiaa. Esität että homoseksuaalisuus olisi jotenkin oleellisesti samanlainen pedofilian ja samaan sukuun naimisen kanssa.

Toisaalta samasta syystä uutta homojen avioliittolakia ei voi kieltää syrjinvänä koska siinäkin kaikilla on samat oikeudet. Sitä vain laajennetaan vapauksia. Jokainen heteromieskin saa sen jälkeen mennä naimisiin haluamansa miehen tai naisen kanssa. Ja tämä oikeus on halusi sitä käyttää tai ei.

Tässä onkin kysyttävä sitä että miksi nykyinen laki haluaa että on oikeus mennä avioliittoon mutta on velvollisuus mennä naimisiin eri sukupuolta olevan kanssa. Miksi epäsymmetria? Olet itsekin huomannut sen että avioitumisen puolesta on oltava jotain argumentteja. Jos kahden aikuisen heteroliitto sallitaan on jotenkin perusteltava miksi tätä oikeutta ei sallita muille. Olemme tässä varmasti hyvinkin samoilla linjoilla.

Voinen huomauttaa että argumentti "jos A niin myös B" on slippery slope -argumentointitapaa. Ei ole mitään kaksoisstandardia kannattaa homojen avioliittoa ja vastustaa vaikka pedofiliaa. Toki jos puhutaan siitä että homot saavat avioliiton ei tarvitse argumentoida miksi homoseksuaalisuus on erilaista kuin pedofilia. Sillä se on keskustelun kannalta turhaa. Aiheena on homoseksuaalisuus ja on itse asiassa slippery slopea vaatia että nyt puhuttaisiinkin jostain ihan toisesta aiheesta kuten lapsiin sekaantumisesta. Sinä, kuten monet muutkin vaativat tätä aiheensiirtoa. Joka antaa suoran viitteen, ei edes mielipiteeseen vaan suoraan perustelun logiikan ytimeen tähtäävän alleviivatun perusteen, nähdä homojen avioliiton vastustamisen olevan epä-älyllisyyden läpitunkemaa. Se, miksi näin on vihjaa että parempaan ei kyetä. Säälittävyydestä kertoo tämä siis.

Mutta on hyvä huomata että homoseksuaalisuuden kohdalla on nykyaikana oleellisena pidettyä epäanalogiaa joka erottaa sen zoofiliasta, pedofiliasta jne.
* Ensinnäkin kyseessä on se että ketkä katsotaan todellisiksi itsemäärääviksi kansalaisiksi. Nykyaikana lain mukaan lapsilla on hyvin vähän autenttista tai millään tavalla sisällöllistä päätäntävaltaa. Heidän vanhempansa saavat päättää mitä he syövät, mihin uskontoon heidät laitetaan. He eivät saa äänestää, he eivät saa juoda alkoholia jne. Avioliittoon meneminen on siis osa tätä yleistä "täysivaltaisen kansalaisuuden teemaa". Ja homoseksuaalien avioliiton kohdalla ei kyseenalaisteta tätä doktriinia. Se on merkittävä niin tupakasta seksin katsomiseen internetissä. Joten kyseessä on nyky-yhteiskunnan eräs vahvimmista arvokannanotoista. Tämä tekee epäanalogiasta juridisesti aivan käsittämättömän merkityksellisen. (Jos mietitään zoofiliaa, siinäkin itse asiassa on kyse siitä että eläintä ei koeta mielekkääksi omavaltaiseksi päättäjäksi. Juridisessa mielessä lapsi ja eläin ovat tässä kohden sama.)
* Toisaalta on koko parafilian käsite. Homoseksuaalisuus, kuten sadomasokismikin, ovat aikaisemmin määritelty parafilioiksi. Mutta nykyään näin ei tehdä. Parafilia on jotain joka on kenties määrittelykysymys. Mutta juridisessa mielessä ero on valtavan suuri. Homoseksuaalisuuden ja esimerkiksi pedofilian välillä on tätä kautta käsittämättömän suuri juridinen ero. Ja jossain mielessä voidaan ajatella että juridiikka on "demokraattisen arvokeskustelun arvokannanottokasa". (Jonka perusteella osa on esittänyt että Suomen laki olisi jotenkin kristillinen. "Suomi on kristitty maa" ei sanoisi muutoin oikein mitään merkityksellistä...)
* Lisäksi zoofilian ja pedofilian kohdalla on syytä huomata että niissä on eräs hyvin omituinen lisäero jota homoseksuaalien kohdalla ei ole huomattu. Nimittäin korrelaatioita muihin mielenterveyden häiriöihin. Pedofiili on tavallisemmin myös jotain muuta kuin pelkästään pedofiili. Tämä alleviivaa sitä että se on jotenkin oleellisemmin "mielenterveydellinen probleema". Ja se mitä itse olen suisidaalikkona huomannut on se, että mielenterveyspuolen ongelmissa ihmisen vapaa kansalaisuus otetaan mielellään haltuun. Otetaan esimerkiksi haltuun ja estetään tappamasta itseä. (Miksi on luotu kristillinen yhteiskunta jossa ei-kristitty de facto monin paikoin savustetaan niin ikävään tilanteeseen että ainut konkreettinen vaihtoehto on itsemurha ja sitten otetaan heidät talteen jotta he eivät voi tappaa itseään? Missä on kristittyjen sadismin yläraja?) Toki tämä voidaan kyseenalaistaa (kuten tuossa aiemmissa suluissa tein itse) mutta kun puhutaan lainsäädännöstä - ja homoseksuaalien avioliittolaissahan on kyse goddamit juridiikasta, systemaattisest byrokratiasta - tämänlaiset erot ovat oleellisia kriteeriattribuutteja. Kysymys ei lain kannalta ole yhtään samanlaisesta asiasta joten kyseessä on epäanalogia.

Parhaimmillaan slippery slope todistaa että jos kannatat homojen avioliittolakia ei ole välttämättä ristiriitaa siihen että voisit kannattaa myös pedofiliaa tai monen ihmisen avioliittoa. Mutta tämä "ei välttämättä ole ristiriitaa" ei ole kiinnostava - itse asiassa se on looginen päättelyvirhe - jos sitä esitetään muodossa "jos kannatat asiaa A on väistämätön seuraus että kannatat myös asiaa B tai oled idiootti". Tämä ei ole kiinnostava keskusteluaihe. Toki ei ole merkittävää keskustella siitä mikä muutenkin pätee. Jos ennen lakia ja lain muutoksen jälkeen laki on jotain jonka määrittelemiä asioita sovelletaan kaikkiin ja tämä sama pysyy lain muutoksen jälkeen, (homoseksuaalit saavat mennä naimisiin vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa), on typerää viitata siihen kun keskustelun aiheena on se muutetaanko asiaa vai ei.

Päätän alkeellisen logiikan perusoppitunnin tähän. Kanssani erimielisyys tältä osin on siis sama kuin neuvottelisi siitä että onko 1+1=2 tosi vai ei. Jos pitää homoseksuaalien avioliittoa pahana asiana, se olisi syytä perustella. Tämä voi olla mahdollista. Mutta ei tämäntapaisilla argumenteilla mitä siihen olet käyttänyt. (Miksi käytät epäloogisia ja typeriä kliseitä? Etkö osaa parempia? Mitä tämä tekee ajamallesi asialle? Kertoo että se on järkevien ja fiksujen juttu? Vai kertooko se enemmän nurkkaan ajetusta epätoivosta jossa mikä tahansa, tarkoitan mikä tahansa, kelpaa paremman puutteessa, korostan, paremman puutteessa?)

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Tärkeää on myös, että tasa-arvoisen avioliittolain myötä saadaan translaki, joka mahdollistaa miehen toimimisen synnyttäjänä.

Timo Lehtonen

Lisäys 30.6.2015: Kukin lukija tehköön omat johtopäätöksensä siitä, ovatko yllä olevat Jussi Kangasluoman ja monen muun tähän kirjoitukseen kirjoittamat kommentit rakentavia ja keskustelua edistäviä vai ei.
Kommentteja lukiessa tulee mieleen, ettei ole ihme, jos jotkut blogien kirjoittajat eivät halua avata ollenkaan kommentointimahdollisuutta omalla blogi-kirjoitukselleen.
Voi olla, etten avaa ollenkaan kommentointimahdollisuutta kaikkiin tuleviin kirjoituksiini.
Suljen nyt tämän jutun kommentointimahdollisuuden.
Kiitos kaikille rakentavia ja asiallisia kommentteja tähän juttuun kirjoittaneille.

Toimituksen poiminnat