Timo Lehtonen Elämänkokemus

Avioliittolaki - Me tahdomme -kampanja johti yrityksiä harhateille

Tahdon2013-kampanja (toteuttajana Tasa-arvoinen Suomi ry) avasi Me tahdomme -kampanjan verkkosivun 15.11.2014, jossa lueteltiin sellaisten yritysten ja järjestöjen nimiä, jotka sitoutuivat edistämään yhdenvertaisuutta ja osoittivat kannattavansa niin sanottua ”tasa-arvoista avioliittolakia”. Kampanjan tarkoittaman ”tasa-arvoisen avioliittolain” mukaan mm. kaksi miestä keskenään ja kaksi naista keskenään saisi mennä avioliittoon ja saisi aviopuolisoina adoptoida heille vieraan lapsen (vieraslapsiadoptio).

On ilmeistä, että monia Me tahdomme -kampanjaan osallistuneita yrityksiä ja järjestöjä vedettiin kampanjassa organisaatioina höplästä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon nimissä.

Kukapa suomalaisista ei kannattaisi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa! Sinäkin? Nuo sanathan saavat aikaan hyvin positiivisia mielikuvia itse kussakin.
Juuri siksi jokaisen lukijan kannattaa lukea huolellisesti Aito avioliitto -kansalaisaloitteen teksti kokonaisuudessaan ja allekirjoittaa aloite joko sähköisesti tai paperilomakkeella.
Lue aloitteen teksti ja allekirjoita aloite sähköisesti https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175
Lue asiasta lisää ja tulosta itsellesi ja lähipiirillesi paperinen kannatusilmoituslomake: http://www.aitoavioliitto.fi/kansalaisaloite.html

Tasa-arvoinen Suomi ry ja mainostoimisto Miltton Oy syyllistyivät yrityksille/järjestöille suunnatussa Me tahdomme -kampanjan markkinoinnissa kyseenalaiseen markkinointiin. Markkinointi ei saa olla harhaanjohtavaa.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien periaatteiden noudattaminen ei edellytä yritykseltä/järjestöltä Me tahdomme -kampanjassa tarkoitetun ”tasa-arvoisen avioliittolain” kannattamista.

Suomessa yritykset/järjestöt eivät yleensä ota julkisesti kantaa poliittisiin asioihin, ellei asia koske suoraan niiden (liike)toimintaa.

Järkevä yritys/järjestö ei ota milloinkaan julkisesti kantaa sellaiseen perhepoliittiseen asiaan (esim. avioliittolain muuttaminen sukupuolettomaksi), joka ei millään tavalla liity yrityksen/järjestön omaan toimintaan ja joka jakaa vahvasti kansalaisten mielipiteen! Kuitenkin sellaisia organisaatioita, jotka sitoutuivat Me tahdomme -kampanjaan löytyi yli 900! Niiden joukossa ovat mm. DNA, Elisa, Sonera, Finnmatkat, SAK, PAM ja JHL.

Vastuullinen yritys ei toimi harkitsemattomasti!

Kukin tehköön oman johtopäätöksensä siitä, oliko alla kuvattu syksyllä 2014 toteutettu Me tahdomme -kampanja asianmukainen vai jotain muuta. Ota asiassa ao. yritykseen/järjestöön yhteyttä, jos yhteydenotto tuntuu sinusta tärkeältä.

Me tahdomme -kampanjan tavoite oli vaikuttaa välillisesti kansanedustajien mielipiteeseen äänestyksessä, jonka perusteella avioliittolakia lopulta muutettiin muutoslailla 156/2015 sukupuolettomaksi (sukupuolineutraali avioliittolaki). Tuota vaikuttamista tehtiin vetoamalla yrityksiin/järjestöihin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon nimissä, jotta mahdollisimman moni organisaatio saatiin allekirjoittamaan vetoomus.

"Arvioimme loka-marraskuussa voittavamme parilla äänellä, mutta epävarmuutta oli edelleen ilmassa. On selvää, että #metahdomme toi ratkaisevan paineaallon. Sellaisen, joka läpäisi kaiken julkisen keskustelun."
 
- Milla Halme, Tahdon2013-liikkeen poliittinen koordinaattori

Näin se meni (lainauksia): ”Tasa-arvoisen avioliittolain kansalaisaloitteen hyväksyminen eduskunnassa vaikutti epävarmalta syksyllä 2014. Lakivaliokunnan 25.6.2014 tekemässä päätöksessä oli päädytty esittää aloitteen hylkäämistä. Argumentit, joita aloitetta vastustaville kansanedustajille esitettiin, eivät toimineet. Yhdessä Tahdon2013-aktiivien kanssa Miltton tunnisti tilanteen, jossa aiheesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun oli löydettävä täysin uudenlainen näkökulma tämän päivän markkinoinnin työkaluja hyödyntäen. Suomessa toimivien yritysten ääni puuttui keskustelusta täysin. Näimme, että liike-elämän tuki monipuolistaisi keskustelua ja voisi vaikuttaa epävarmoihin kansanedustajiin, joita oli erityisesti Kokoomuksen ja Keskustan leireissä. Tasa-arvoista avioliittolakia koskevasta äänestyksestä 28.11.2014 oli tulossa tiukka. Kampanja kaipasi kipeästi uutta näkökulmaa ja aiheen laajempaa haltuunottoa sosiaalisessa mediassa, sillä aika vaa’ankieliasemassa olevien kansanedustajien päiden kääntämiseksi oli käymässä vähiin. Yhdessä Tahdon2013-organisaation kanssa Miltton suunnitteli ja toteutti digitaalisen kampanjan, jonka kautta yli 900 yritystä ja organisaatiota ilmaisi tukensa kansalaisaloitteelle juuri oikealla hetkellä.
Uutinen kampanjasivustosta julkaistiin Helsingin Sanomissa, Lännen Median lehtien verkkosivuilla sekä Tahdon2013-kampanjan omissa kanavissa aamulla 14.11. Pelkästään lanseerauspäivän aikana yli 200 yritystä ja yhteisöä oli ilmoittautunut mukaan ja tukiviestejä tasa-arvoiselle avioliittolaille tulvi sosiaalisessa mediassa. Täysin uusi kampanjalle luotu #metahdomme nousi yhdeksi Suomen käytetyimmistä hashtageista vetäen myös hiljaiseloa viettäneen #tahdon2013:n takaisin kärkikahinoihin Twitterissä ja Instagramissa.”

Lähde: http://www.miltton.fi/entries/metahdomme

Me tahdomme -kampanjan materiaalissa todettiin seuraavaa:

1 “Me allekirjoittaneet sitoudumme edistämään yhdenvertaisuutta ja kannatamme tasa-arvoista avioliittolakia Suomessa.”
- Ilmaus ”Tasa-arvoinen avioliittolaki” on harhaanjohtava, koska jo voimassa oleva avioliittolaki (249/1929) on luonteeltaan tasa-arvoinen.
- Ilmauksen ”tasa-arvoinen avioliittolaki” käytöllä on luotu ja luodaan tarkoituksellisesti sellaista harhaanjohtavaa käsitystä, että vasta kyseisen lakimuutoksen (muutoslaki 156/2015) tarkoittama avioliittolaki olisi tasa-arvoinen.
- Kun Tahdon2013-kampanjan ja Me tahdomme -kampanjan yhteydessä käytettiin ilmausta ”Tasa-arvoinen avioliittolaki”, niin siinä yhteydessä jätettiin kertomatta kenen kannalta kampanjoissa nimellä ”Tasa-arvoinen avioliittolaki” markkinoitu avioliittolaki olisi tasa-arvoinen ja minkä asian suhteen se olisi tasa-arvoinen.

2 ”Tasa-arvoinen avioliittolaki on ihmisoikeuskysymys - sen esiin nostaminen organisaation sisäisesti tai ulkoisesti kertoo avoimesta ja huomioonottavasta ajatusmaailmasta, jota arvostavat sekä henkilökunta että yhteistyökumppanit.”
- Väittämä ”Tasa-arvoinen avioliittolaki on ihmisoikeuskysymys” on perusteeton - harhaanjohtavaa markkinointia.
- Me tahdomme -kampanjan materiaalissa ei perusteltu mihin perustuen tasa-arvoinen avioliittolaki olisi ihmisoikeuskysymys.
- Missään kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa ei ole, ei myöskään Suomen perustuslaissa, sellaista säännöstä, jonka mukaan kahden miehen keskenään tai kahden naisen keskenään pitäisi saada solmia avioliitto!
- Jokaisella ihmisellä on jo nyt oikeus mennä avioliittoon voimassa olevan avioliittolain mukaan (ihmisoikeus).

3 ”Tasa-arvoinen avioliitto asettaisi kaikki avioparit sukupuoleen katsomatta samalle viivalle ja vähentäisi byrokratiaa.”
- Tuon virkkeen sanoma on hyvin outo ja harhaanjohtava. Mielikuvamarkkinointia! Tuossa kerrotaan aviopareista.
- Mihin nähden ja minkä asian suhteen avioparit asetettaisiin samalle viivalle?
- Kaksi ihmistä ovat aviopari vasta sitten, kun heidät on jo vihitty avioliittoon.
- Avioliiton solmimisen ehtoja tarkastellaan avioliittolaissa yksittäisen ihmisen lähtökohdasta, ei kahden ihmisen yhdessä muodostaman parin kannalta.
- Jokaisella ihmisellä on jo nyt avioliittolain mukaan oikeus mennä avioliittoon.
- Voimassa oleva avioliittolaki kohtelee jokaista avioliittoon aikovaa ihmistä samalla tavalla riippumatta heidän sukupuolestaan ja seksuaalisesta suuntautumisestaan.
- Avioliittolaissa ei edellytetä avioliittoon menevältä ihmiseltä mitään tietynlaista seksuaalista suuntautumista.
- Avioliittolaissa ei mainita mitään seksuaalisesta suuntautumisesta, heterosta, homosta eikä lesbosta.
- Avioliittolaissa ei mainita mitään sellaista, jonka mukaan ihmisen pitää tai pitäisi saada mennä avioliittoon juuri sen ihmisen kanssa, jota rakastaa.
- Avioliittolaissa säädetyt avioliiton solmimisen ehdot kohtelevat kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti.
- Voimassa oleva avioliittolaki on luonteeltaan tasa-arvoinen - laki kohtelee jokaista avioliittoon aikovaa yhdenvertaisesti.

Tahdon2013-kampanja ja Me tahdomme -kampanja markkinoivat todellisuudessa sellaista muutosta voimassa olevaan avioliittolakiin, jonka myötä avioliittolaista on tulossa syrjivä:
Avioliittolain seuraavasta säännöksestä ”sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä keskenään avioliittoon” johtuen avioliittoon keskenään haluavista kahdesta miespuolisesta puolisisaruksesta (velipuolet) kumpikaan ei olisi avioliittolain edessä ihmisenä yhdenvertainen kolmannen miehen kanssa, koska tuo kolmas mies saisi mennä avioliittoon kumman tahansa ko. velipuolen kanssa, mutta nuo velipuolet eivät saisi mennä keskenään avioliittoon. Perustuslain mukaan ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Kuinkahan suuri osa esimerkiksi SAK:n jäsenistä mahtoi hyväksyä/hyväksyy avioliittolain muuttamisen sukupuolettomaksi (mm. kaksi miestä saisi mennä keskenään naimisiin). SAK sitoutui järjestönä kannattamaan tuollaista lakia. Todennäköisesti SAK:n jäsenten kantaa asiaan ei kysytty.

Suuri osa Me tahdomme -kampanjan vetoomuksen allekirjoittaneiden yritysten/järjestöjen henkilöstöstä ja asiakkaista tuskin hyväksyy kannattamansa yrityksen/järjestön päätöstä sitoutua kannattamaan sukupuoletonta avioliittolakia, jonka myötä mm. kaksi miestä aviopuolisoina saisi adoptoida yhdessä heille vieraan lapsen.

Läheskään kaikki kansalaiset eivät ole hyväksyneet sitä, että yritykset/järjestöt organisaationa julkisesti kannattivat tuollaista avioliittolakia. Olen nähnyt suuren määrän kirjoituksia, joissa kansalaiset ovat kertoneet irtisanoneensa lehtitilauksiaan, eronneet järjestöistä tai ilmoittaneet boikotoivansa jotain yritystä pelkästään sen perusteella, että yritys/järjestö on allekirjoittamalla Me tahdomme -kampanjan vetoomuksen ilmaissut julkisesti kannattavansa ”tasa-arvoista avioliittolakia”.

Miksiköhän sitoumuksen antaneiden yritysten/järjestöjen luetteloa ei löydy enää Me tahdomme -kampanjan nettisivulta. Kenties tuli huomatuksi, että syyspimeässä 2014 toteutetun kampanjan kyseenalaisuus ei olisi kestänyt päivän valoa enää vuonna 2015.

Lainauksia asiaa koskevista kirjoituksista:

DNA Oy - Jukka Leinonen, toimitusjohtaja: ”Lähtökohta toiminnassamme on että DNA on kaikkien operaattori riippumatta seksuaalisesta, uskonnollisesta, poliittisesta tai mistään muustakaan yksilöllisestä suuntautumisesta tai piirteestä. Tulkitsimme tosiaan tässä laajemmin ihmisten tasa-arvoa saatuamme haasteen kampanjaan Elisalta. Tämän jälkeen kaikki operaattorit ottivat tähän osaa.”
Huomaa tuossa todettu: Tulkitsimme tosiaan tässä laajemmin ihmisten tasa-arvoa saatuamme haasteen kampanjaan Elisalta. Tämän jälkeen kaikki operaattorit ottivat tähän osaa.

Elisa Oyj - Katiye Vuorela, viestintäjohtaja: ”…emme ole Elisana kenenkään puolella, ymmärrämme hyvin myös niitä, jotka eivät kannata avioliittolain osalta käytävää keskustelua. Kyseisen aloitteen on allekirjoittanut moni yritys sekä ammattiyhdistykset Suomessa. Elisa on viime vuoden alussa allekirjoittanut Monimuotoisuus-sopimuksen (Diversity Charter). Sitoumuksen mukaisesti moniarvoinen ja monimuotoisuutta tukeva organisaatio takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille. Vaikka monimuotoisuudessa on kyse paljosta muustakin kuin vain tasaveroisesta avioliitto-oikeudesta, olemme kokeneet aloitteen sopivan Elisan kokonaisuuden ja arvojen kannalta.”
Huomaa tuossa todettu: Kyseisen aloitteen on allekirjoittanut moni yritys sekä ammattiyhdistykset Suomessa.

Sonera - Tatu Tuominen, viestintäjohtaja: ”Yhtiömme linjauksen mukaan tasa-arvon edistäminen on osa vastuullista liiketoimintaa.”

Liisa Nieminen, Helsingin Yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta: “Perustuslaki edellyttää, että syrjivät lait korjataan.”

Anu Miettinen, yksi Enston ja EM Groupin omistajista:
”EM Group on allekirjoittanut Me tahdomme -vetoomuksen. Allekirjoituksella EM Group sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta ja kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia Suomessa.
Me tahdomme on osa Tahdon2013-kampanjaa. Sen avulla yritykset, yhteisöt, järjestöt ja tunnetut suomalaiset voivat osoittaa tukensa yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvoiselle avioliittolaille.
Tasa-arvo koskettaa jokaista. Organisaatioiden tuki on aiheelle tärkeä. Tasa-arvoinen avioliittolaki on ihmisoikeuskysymys  sen esiin nostaminen organisaation sisäisesti tai ulkoisesti kertoo avoimesta ja huomioonottavasta ajatusmaailmasta, jota arvostavat sekä henkilökunta että yhteistyökumppanit.”


”Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) osallistuu tasa-arvoista avioliittolakia tukevaan Tahdon2013-kampanjaan. Kampanjaan osallistuvat ja yhdenvertaisuutta edistämään sitoutuvat yhteisöt ja yritykset sekä tunnetut yksityishenkilöt listataan tukiperusteluineen www.metahdomme.fi -sivustolla.”

"Myös Suomen Lääkäriliitto on 21.11.2014 päättänyt ilmaista tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille.”

”Suomen Matkatoimisto "Kaikki on hienompaa, kun tehdään yhdessä. Myös rakkaudessa". Haastamme tasa-arvoisen avioliittolain tukemiseen asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme”

Finnmatkat: ”Rakkaudella ei ole rajoja! Kun tasa-arvoinen avioliittolaki menee läpi, Finnmatkat lahjoittaa ensimmäiselle avioituvalle parille häämatkan.”
”Finnmatkojen häämatkalupauksella on Facebookissa yli 3 000 tykkääjää, mutta se on herättänyt runsaasti myös arvostelua. Ilmoituksen jälkeen monet ovat kertoneet FB-sivuilla, että he eivät enää halua olla Finnmatkojen asiakkaita.” "Eipä tarvi enää ostaa Finnmatkojen reissuja", ilmoittaa yksi suivaantuneista versaalikirjaimin. Finnmatkojen viestintäpäällikön Jenita Sillanpään mukaan raju reaktio tuli yllätyksenä finnmatkalaisille. "Ollaan oltu pettyneitä siihen, miten voimakkaasti osa ihmisistä vastustaa tätä", hän sanoo. Hänen mukaansa koko yhtiön henkilökunta kannatti uuden avioliittolain tukemista julkisesti. "Meille tämä ei ole vain kannanotto yhden lain puolesta, vaan yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden puolesta."

”Järjestöistä muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) on ilmoittautunut tukemaan lakia, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot. Osa uudistuksen vastustajista on perustellut kantaansa lapsen edulla.” MLL kuitenkin otti jo keväällä kantaa uudistuksen puolesta. "Meidän mielestä tasavertainen ja ihmisoikeuksia kunnioittava yhteiskunta on myös lapsen kannalta paras", sanoo viestintäjohtaja Liisa Partio.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:
”Yhdenvertaisuutta avioliittolakiin ja liikuntaan. Suomen Työväen Urheiluliitto haluaa olla mukana rakentamassa yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa ja liikuntakulttuuria. Meidän mielestämme liikunnalla ei saa olla kynnystä, vaan jokaisella on oltava mahdollisuus liikkua ja urheilulla. TUL sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta ja kannatamme tasa-arvoista avioliittolakia Suomessa. Sitoudu sinäkin. Haastammme kaikki liikunta- ja urheilujärjestöt sekä yksittäiset ihmiset allekirjoittamaan osoitteessa www.metahdomme.fi.”

“VIELÄ MARRASKUUN PUOLIVÄLISSÄ MUKANA OLI VAIN 40 YRITYSTÄ, JOISTA SUURIN OSA PIENIÄ. NYT MUKANA ON MUUN MUASSA RAKENNUSLIIKE LEMMINKÄINEN, TELEOPERAATTORIT ELISA JA SONERA SEKÄ MATKATOIMISTO FINNMATKAT.” -
HELSINGIN SANOMAT 26.11.2014

“TASA-ARVOINEN AVIOLIITTOLAKI SAA VALON NIMISSÄ LÄHES KOKO SUOMALAISEN JÄRJESTÄYTYNEEN LIIKUNNAN JA URHEILUN TUEN.” - HELSINGIN SANOMAT 27.11.2014

“YRITYSTEN KANNANOTOT POLIITTISESTI TULENAROISSA KYSYMYKSISSÄ OVAT SUOMESSA HARVINAISIA.” - HELSINGIN SANOMAT 14.11.2014

Suomen Yrittäjät ry otti asiaan kantaa epäsuorasti julkaisemalla nettisivullaan asiaa koskevan Lotta Tammelinin 28.11.2014 kirjoittaman jutun - Lainauksia:

”Eduskunnassa äänestetään tänään sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevasta kansalaisaloitteesta. Avioliittolakia kannattamaan on noussut myös noin 1000 yritystä ja yhteisöä. Yksi Me tahdomme -sivustolla lakia kannattavista yrityksistä on Turun Ompelimo.
- Me ajattelimme, että aloite saa enemmän paino-arvoa, mikäli sen puolustajissa on myös yrityksiä ja yhteisöjä, kertoo Turun Ompelimon yrittäjä Saija Kivisalo.
- Uskon ja toivon, että avioliittolaki menee tänään läpi. Hävettää, jos ei mene, Kivisalo jatkaa.”

”Tamperelainen Kalevan Kello halusi lähteä tukemaan aloitetta, koska ihmisten on voitava olla tasa-arvoisia keskenään.
- Me toimimme myös avioliiton alalla ja toivomme, että kaikki ihmiset suuntautumiseensa katsomatta voivat tulla hyvillä mielin liikkeeseemme sormusostoksille. Olen kuullut, ettei näin ole aivan joka paikassa. Olemme ehdottomasti tasa-arvoisen avioliittolain puollella, Kalevan Kellon yrittäjä ja markkinointivastaava Jenni Pietarila kertoo.
Kivisalo tai Pietarila eivät ole kokeneet, että lakialoitteen puollustaminen olisi riski yrityksen liiketoiminnalle. Esimerkiksi Kalevan Kello on saanut asiasta ainoastaan positiivista palautetta.
 - Facebookissa on ollut paljon tykkääjiä, Pietarila summaa.”

”Myös sastamalalaisessa Puistokadun Kukkatuvassa ollaan lakialoitteen puolella.
- Olin itse aktiivinen asian suhteen jo yksityishenkilönä. Kävimme sitten aiheesta palaverin myös yrityksessämme, että lähdemmekö julkisesti asiaa tukemaan. Hiukan pohdimme, onko meidän pienen yrityksemme mielipiteellä merkitystä, mutta sitten totesimme, että totta kai on, Puistokadun Kukkatupa Oy:n yrittäjä ja floristi Marianne Holappa kertoo.
Holappa katsoo, että maailman on muututtava.
- Neljän lapsen äitinä näen, että maailman on muututtava lasten takia, hän painottaa.”


Saamani tiedon mukaan muun muassa alla luetellut noin 700 yritystä/järjestöä sitoutuivat Me tahdomme -kampanjaan. Kaikkiaan Me tahdomme -kampanjaan sitoutuneita yrityksiä/järjestöjä oli yli 900.

7 Fells Hostel

A45 - ANELJÄVIIS; Aalto-yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry; Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY); Active People Oy; Activeark JWT; Aikaa, Ammattijärjestäjä Professional Organizer; AITO Helsinki; Akavan Erityisalat; A-klinikkasäätiön Dopinglinkki; Akselimedia; Aktuaali; Alda Media Oy; Alkuvoima; Aller Media Oy; Alligaattori Kustannus Oy; Amnesty International - Suomen osasto; Amurin Suutari Oy; Angel Films Oy; Anglica ry.; Anima Vitae Oy; Anna Matilainen Design; Another Castle; Antikvariaatti Omituiset Opukset; Anton & Anton; AP Haglund Oy / Amazement; AppCampus; Apple-käyttäjät ry; Apropos lingua; Archipelacon; Armon Vihreät; Arts Management Helsinki; Asianajotoimisto Hippi; Ateneum; Attendo; Avain; Avaus Marketing Innovations; Avoin ministeriö

Backline Rental Finland Oy Ltd; Backline Rental Finland Oy Ltd; Backstage Rock Shop Oy; Balansia Films; Bar Piilo; Barefoot Wine; Bear Park Cafe; Beiz Oy; Bella Parete Oy/Seinäruusu; Ben & Jerry's; Betulla Production Oy; Bieder Kukkakaupat; Black Moda Oy; Blic Oy; Bob the robot; Bom Tuotanto; Bright Finland Oy; Buena; Bulevardin Viestintä

Café Cavalier; Calcus kustannus; Chef & Sommelier; Chez Marius; Chocochili; Cityklinikka; Claybay Hockey ry; Cocomms Oy Ltd; Codento; Colossal Order Oy; Competition&Sales CS Oy; Cooma Dance Academy Oy; Cosa Nostra Crew Oy; Costo; Cosvision ry; Cresense

Demi; Demoni ry; Desucon; Diagonal; Diktamen; Dingle; DJ Online; DNA Oy; DocPoint - Helsinki Documentary Film Festival; Domdom; Done IT Oy; Down to Size; DRG Medical Systems Oy; DTM; Durat; dynamo&son

EDIT; Edumate Consulting Oy; EduWeb; Eerikkilän Urheiluopisto; Eficode; Ei vihapuheelle -liike | No Hate Speech Movement; Eino Nurmisto Photography; Eiring; E-kontakti.fi; Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry; Elisa Oyj; ELMU ry; elomedia.fi; Elovirkku Oy; EM Group Oy; EMMA - Espoon modernin taiteen museo; Emotion Tracker; Esmes Digital Oy; Ethica Oy; Euro Motor Center Oy; EuroGames Helsinki; Exogenic Music Group; Exove

FAB makeup - hair; Fake; Fallen Angel Promotion; Fatgillet rf; FC Fox; Feathr Oy; FinFami ry; Finlayson; Finnmatkat Oy; Flockler; Flow Festival; Food from Hel; Footbalance System Oy; Frantic; Freedom; Fried Music; Frozen Vision; Frozenbyte Oy; Fullsteam; Funny Films Oy; Futurice Oy; Fyysikkokilta ry

Gaggui Kaffela; GAYY ry; Gegwen Getaways; Geysir ry; GimmeYaWallet; Girls Rock! Finland; Glad Game Studio; Glorian Ruoka & Viini; Go Lightly; Go Lightly; Gofore Oy; Good Life Coffee; Grand Cru; Great Minds Oy; Green Spot Media Farm; Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy; GrooveFM; gTIE; Guiart Oy

H.O.T. ry; Habitat Finland; Hahmo Design Oy; Hannan Soppa; hasan & partners; HeiaHeia; Heimo Community Oy; Hella ja Herkku; HELNO Oy; Helsingin Diakonissalaitos; Helsingin gaykuoro Out ‘n loud ry. Helsingfors gaykör Out ‘n loud rf.; Helsingin Jäätelötehdas Oy; Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat; Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas); Helsingin yliopisto; Helsingin yliopiston science fiction klubi ry; Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY); Helsinki Think Company; Helsinki-filmi; HELtours; Hercules Gay Club; Herman & Noice; Hiltusen pyörähuolto; Homoware.fi; Hotelli- ja ravintolamuseo; Hr Solutions; HUHU Visual Productions Oy; Human@Work; HYPR Agency; Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy; Hää- ja juhlapukujen erikoisliike Revelations; Häät.fi

iasy Oy; Ida Fram; Ilosaarirock; Improvisaatioteatteri Intopiukeet Ry; Indian Summer; Indie Films Oy; Ingrid Music Oy; Insinööritoimisto Mittatyö Timo Holopainen Ky; INT2000 Oy; Into; Intotiimi; Invalidiliitto ry; Inverse Music Group; Iskelmä; Iskelmä Rex; It’s Yoga Helsinki; IVALO Creative Agency

Jam In the Box; Jamera Oy; Jatkoaika; Jerone Group Oy; Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry; Joensuun seudun seksuaalinen tasavertaisuus Hobiles ry; Johnny Kniga; Jokierä Oy; Joy & Order; Julkisten ja hyvinvointialojen liitto; Jumppahullu; Jyväskylän anime- ja mangaseura Tsukiai; Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys Jelmu ry & Tanssisali Lutakko; JYY | Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta; Jädelino; Järjestöammattilaiset - Jami ry; Järvenpään Vaatepuu

Kaffa Roastery Oy; Kaiku Agency Oy; Kalevan Kello; Kallio Rolling Rainbow; Kalliolan Nuoret ry; Kalliomedia; Kamarikuoro Värinä; Kampaamo Maa; Kansallinen edistyspuolue; Kansallinen sateenkaariryhmä - Kasary ry; Kanta ry; Karkkikauppa Sweetheart; Karreinen.org; Kaskas Media; Kassette Oy; Katajanokan Pyöräkorjaamo; Kauneushuone Janiika; Kaupunkimedia City; Kehvola Design; Kellariompelimo; Kellopeli Lifestyle Clinic; Keski-Suomen Psykologiyhdistys (Kepsy); Keskustan Opiskelijaliitto ry (KOL); Keskustanuoret; Kierrätystehdas ry; Kinda Oy; Kinokokko Oy; Kinostamo; Kitka; KLOK Creative Agency Oy; Kohokohdat.fi; Kokoomuksen Naisten Liitto ry; Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta; Kokoro & Moi; Konst hair & gallery; KotiHammas Oy; Koversis Marja Hannula; Kristallipuolue; Kristian Tervo Photography & Liedon Kuvaus; Krohnsoft; Kroma Productions Oy; Kubo Oy; Kultaranta Resort Oy; Kulttuuria kaikille -palvelu; Kuntien asiantuntijat - KUMULA ry; Kuopio Roller Derby Ry; Kurio; Kustannusliike Robustos; Kustannusosakeyhtiö Nemo; Kustannusosakeyhtiö Paasilinna; Kuubi; Kuusikorven tila; KWD Digital Oy; Kyrö Distillery Company; Käpylä Maanantai PP '11 ry; Käännöstoimisto Magus

Lahden Taiteilijaseura ry; Lankakauppa Kerä; Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY); Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat ry; Lasinen lapsuus; Lasipalatsin Mediakeskus Oy; Latva; Le Bonk; Lemminkäinen Oyj; Leonidas Oy; Levier Group Oy; Liekku Ry; Lieska-Tuotanto Oy; Liikunta- ja tanssistudio Fiilis Fitness; Like Kustannus Oy; Lippupalvelu; Lippupiste Oy; Live Nation; Loop; Love Me Do; Luckan i Helsingfors; LumiWAU Oy; Luontopalvelu Erätaival

Maa ja ilma ry; Mad House Helsinki; MadCraft; MAFY-valmennus; Magistrum; Magnusborgin Studiot; MaHa Graphics - Hipstaphoto Oy; Mainostoimisto Adams Oy; Mainostoimisto Convoy Oy; Mainostoimisto Pohjolan Mylly; Majava Baari (Beaver Restaurants Oy); Maku Brewing; Mangaani Motion Pictures; Mannerheimin Lastensuojeluliitto; Mann's Street; Mantelina; Maritori; Mattolaituri; McCann Helsinki; Me We; me&i; Mediatoimisto Voitto; Mediayhtiö B105 Oy; Meido; Mekaanisen Musiikin Museo; Mellakka Helsinki Oy; Mennään naimisiin! -lehti; mesenaatti.me; MesiJussi; Messua Oy; Metro Helsinki; Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA; Microsoft Oy; Mielikuvituksia; MIG Salibandy ry; Miia Magia Design; Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOK; Mili Viita Communications Oy; Miltton Oy; Ministry of Games; Miracle Members; Modern Artisans United MAU Oy; Moision KauppaCafe; Moline; Momono; MOoCB* Concept; Mountain Sheep; MU Health Group; Muotoilutoimisto Ehee; Muru; Musan Salama ry; Musiikkitalo; MUTE Musiikkiteatterikuoro; MY Collection Accessories; My Music Agency; Mysema Oy; Måndag

Naisasialiitto Unioni ry.; Naistoimittajat ry; Nekocon Ry; Neliökilometri; Nem Agency Oy; Nomad Cellars Oy; Nordkapp; Nordkapp; North Pole Dance Company; Nosh Company Oy; Nosto Solutions Oy; Nuoret Lakimiehet ry - Unga Jurister rf; Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry; Nurmi; Nykytaiteen museo Kiasma; Nyyti ry; Nörttitytöt ry

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry; Obscure Entertainment; Ohjelmapalvelu Mielihyvä; Ohjelmatoimisto Anselmi; Oktober; On the Rocks; Onemanband OMB Finnish Designers Boutique; Onno; Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL); ORACLE Finland; Oranssi ry; Oranssimedia; Osk Hiiden Hoito ja Taito; Osuuskumma; Osuuskunta Lilith; Osuuskunta Mielipäivä; Osuuskunta Sange; Osuuskunta Satoria; Osuuskunta Team Kestävä; Oulu Roller Derby ry; Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY; Oulun Ylioppilasteatteri ry.; Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab; Oy Bakom micken Ab; Oy Basso Media ltd; Oy Höntsy Ab; OY KILROY Finland Ab

Packdesign ID Oy; Pajumaja; Pakanaverkko ry; palminen.com Oy; Palvelualojen ammattiliitto PAM ry; Panic Marketing Oy; Panimoyhtiö Hiisi Oy; PAPARAZZI Model Management; Paper Planes; Papit tasa-arvoisen avioliittolain puolesta; Paradise Tattoo & Piercing; Parisi; Parku ry; Parnassia Oy; Patisserie Teemu & Markus; Pelastakaa Lapset ry; Peliyhdistys Legacy ry; Pentagon Design Oy; Photo Do ry; Pihka; PIÑATA; Piraattipuolue; PlayRaven Oy; Pohjantähti-Elokuva; Pohjois-Helsingin Vihreät; Pohjoisranta Burson-Marsteller; Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto; Point Panic Oy; Polar Illusions; Popcult Helsinki; Popkatu; ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry; Profit Interior Oy; Program Finland Oy; Prometheus-leirin tuki ry; Prominda Revolution Oy; Pro-tukipiste ry; Proud Optiikka; Provinssi; Provisual Oy; Pub Sirdie; Puistokadun Kukkatupa; Punavuoren Folio Oy; Pure Orange Ekokampaamo; Pure Waste Textiles Oy; Putkinotko ry; Puusepänpalvelu Siniranta; Pyöräpalvelu Berggren Oy; Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Qi Store / Urbanstory; Q-teatteri; QX.fi

Radical Soul Oy; Radio City; Radio Helsinki; Radio Nova; Rangunkorpi Oy; Ravintola Aito; Ravintola Demo; Ravintola Ilves; Ravintola Juuri; Ravintola Kerubi; Ravintola Manala; Ravintola Oiva; Ravintola Sointula; Ravintola Tirra; Ravintola Torvi; Reaktor; RedBerg Agency; Redland Oy; Regnbågsankan rf.; Remedy Entertainment ltd; REPUTATION Helsinki; Rival Games Oy; Rohkea Suomi; Roll-On Derby; Rosebud; Routa Travel; Rovio Entertainment Ltd; Rovio Entertainment Ltd; Royal Ravintolat Oy; Ruisrock; Rune & Berg Design Oy; Runsaudensarvi; Ruohonjuuri Oy; Ruokaa Suomesta; Ruokablogi Kokit ja Potit; Ruosniemen Panimo; Rusto-Osiris; Rva K.A.Koskisen Tili- ja toimistopalvelu Oy; Rymy-Eetu; Rytmihäiriöklubi

Saana ja Olli; Sahara Oy; SAK; SAKKI ry; Samuji; Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry; Sateenkaariperheet ry; Sateenkaarisohva; Sateenkaariyhteisöt / ranneliike.net; Satelnet Oy; Saunayoga International Oy; Savukeidas; SC5 Online Oy; Scandic; Secrays; Seema oy; Seijan Laskenta; Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys Selmu ry; Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys Selmu ry; Seinäjoen vapaa-ajattelijat; SEK; Sempre Media Oy; Seta; Sexpo-säätiö; Sharetribe Oy; Sherpa; Shine Finland Oy; Siili Solutions Oyj; Silencio Oy; SilverFrame Photography; Sininen Meteoriitti Oy; Sisustusarkkitehdit Fyra Oy; Sisustuskauppa.com; Slush; SMT Oy; Snowbird Airlines Oy / Lumilintu Oy; Sokkeli Oy; Somewhere; Sonera; Soppa365; Sori Brewing Finland Oy; Sorware ay; Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry; Sosialidemokraattiset Nuoret Ry; SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry; Soundtravel Oy; SPECIA – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry; Special Film Company SFC Oy; Steep Interactive; Stilton Literary Agency Oy Ab; Storyville; Strateginen viestintätoimisto Ellun Kanat; Studentbladet; Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium; Studio Carpelan; Studio Skaala Oy; Studio Tambor; Sugar Helsinki; Suomalaisen Kirjallisuuden Seura; Suomen freelance-journalistit; Suomen Lakimiesliitto- Finlands Juristförbund ry; Suomen Lääkäriliitto; Suomen Mielenterveysseura; Suomen Mikroyrittäjät Ry; Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry; Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi; Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry; Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry; Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry; Suomen PEN; Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry; Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry; Suomen Psykologiliitto ry; Suomen RFSU Oy; Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP; Suomen Säveltäjät ry; Suomen Työväen Urheiluliitto; Suomen UN Women ry; Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry; Suomen ylioppilaskuntien liitto; SupaDupa Design; Susannan Työhuone; Suunnittelutoimisto BOTH; Suutari Varis; Svensk Ungdom; Symbio; Sähköliike Helle & Helle Oy; Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry

Tabulaland Art Store; Taidehalli; Taideyliopisto; Taideyliopiston ylioppilaskunta; Takomo Alkutuli; TAKU ry; Tammi; Tampere Roller Derby.; Tampere Rugby Club; Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry; Tampereen journalistiikan ainejärjestö Vostok ry; Tampereen Kulttuurikamari Oy; Tampereen seudun tradenomit ry; Tampereen taidekasvatus ry; Tampereen YK-yhdistys TAYK ry; Tampereen yliopiston ylioppilaskunta; Tanssin Tiedotuskeskus; Tanssiteatteri Auraco; Tapahtumat M.A.T Oy Ab; Tapp Commerce Oy; Tarasow Films Oy; Tasty Living Helsinki; Tavastia; Team Unique; Tekstihuoltamo; Tero Saarinen Company; Terveysklinikka Pisara; Terästarvike Oy; The Family Inc. Advertising Network Oy; The Helsinki Distilling Company; The Natural Goods Company; Tieteentekijöiden liitto; Tikau; Tiketti; Tmi Tuomas Jäntti; TOIMISTO makeup & hair agency; Toukka Lastenkirjakioski; Toveri Hki; Tracon ry; Trapesti OY; Traplight Games; Trasek ry; Trendi; Tsto; Tuffi Films; Tulos Helsinki Oy; Turku Design Festival; Turre Legal; Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - TUO; Turun Ompelimo; Turun Sarjakuvakauppa; Turun seudun psykologiyhdistys ry; Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry; Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY; Turun ylioppilaslehti; Tuska Open Air Metal Festival; Tutkimuspaja Avanto Helsinki osk.; TV Tools Oy; Tyra Therman

Ugly Twins Helsinki; Uhana Design; UKKO.fi; Unionimedia Oy; Unique Sales Oy; Universal Music Finland; Universum ry; Uploud Audio; urbansauna

Vaadin Oy; Vaasan ylioppilasteatteri Ramppi; Wacky Tie Films; Vapaa-ajattelijain Liitto ry; Vapamedia; Varusteleka; Wasa Teater; Vasemmistoliitto / Vänsterförbundet; We Love Cruises Oy; Web Fellows Oy; Web-veistämö Oy; Veikkausliiga; VELVET; Venuu; Verkkojulkaisut Oy; Verkkolehti Yhtiönkatu; Verkkoteollisuus ry; Werklig; Verso Globe Oy; Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti; Viestintä- ja markkinointitoimisto Myy; Viestintätoimisto Deski Oy; Viestintätoimisto Wolfcom Oy; Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO; Vihreä Lanka Oy; VILD Music Company; Vividin Oy; Volume -Vaasan uuden kulttuurin yhdistys; WSOY; WTF Helsinki; Wunderdog Oy; Vuohi Media; Vuokraturva; VUORIORTTA; WWF Suomi; Väestöliitto; Wörks Oy

YAD Youth Against Drugs ry; Über Helsinki; Yellow Film & TV; Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry; Yhteismaa; Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL

Ziamaria Oy; Zum Beispiel

Åbo Akademis Studentkår; Åke & Pulla Oy

Ämy ry

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Tasa-arvoista avioliittolakia ajaneessa kansalaisaloiteessa ja #tahdomme-kampanjassa ei ollut kyse harhaanjohtamisesta tai muistakaan kierouksista. Se oli tasa-arvotyön nimissä tehtyä (onnistunutta) kampanjaa. Mitään konnankoukuja ei ollut. Aloite ajoi (onnistuneesti) tasa-arvon parantamista suomalaisessa yhteiskunnassa: tulkintoja Suomen avioliittolaista voi olla vaikka kuinka äärisemanttisia tahansa, mutta se ei poista sitä faktaa, että nykyisenkaltainen avioliittolaki ei yksinkertaisesti ole tasa-arvoinen.

Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain kumoamiseksi (joka kiertää myös nimellä "aito" avioliitto -aloite) on mielestäni huomattavasti kierommin nimetty ja esitetty: ensinnäkään, ei ole olemassa aitoa avioliittoa. Avioliitto on ihmisen määrittämä kultuurilinen konstruktio, joka on vapaasti muutettavissa mikäli tarve tai halu niin vaatii. Se ei ole luonnon muovaama edellytys ihmislajin olemukselle tai tulevaisuudelle. Se on sopimus, jota voidaan tarvittaessa muuttaa. Toiseksi: kukapa ei haluaisi kannattaa jotain, joka markkinoidaan "aitona ja ainulaatuisena ja tasa-arvon turvaavana", vaikka todellisuudessa sen päämäärä on katkaista Suomen tasa-arvokehitys avioliittolain osalta. Vielä kun aloitteesen heitetään mukaan muutama poiminta YK:n ihmisoikeusteksteistä (jotka on tulkittu räikeästi siten että "pisteet tulee kotiin") niin soppa, tai kansalaisaloite, on valmis.

(Tahtoisin vielä ottaa kantaa väitelistoihisi, sillä rakastan listoja.
1. Suomen voimassa oleva avioliittolaki ei ole tasa-arvoinen, sillä samaa sukupuolta olevila henkilöilä ei ole oikeutta avioliittostatukseen. Avioliittolaista tulee ainakin nykytilanteen tarpeisiin tasa-arvoinen kun samaa sukupuolta olevien parien oikeus avioliittoon kirjataan lakiin. Samalla tarvittaisiin kyllä uusi translakikin, mutta se kuulunee sitten johonkin toiseen kommenttiin.

2. Ihmisoikeudella voidaan viitata muihinkin kuin ihmisoikeussopimuksissa mainittuihin oikeuksiin ja vapauksiin. Missään ihmisoikeussopimuksissa ei kyllä sanota, että samaa sukupuolta olevalla parilla ei tulisi olla oikeutta mennä naimisiin tai perustaa perhettä, joten.. Se on jotain?

3. Samalla linjalla oleminen viittaa siihen, että ei olisi enää rekisteröidyssä parisuhteessa ja avioliitossa olevia pareja: olisi ainoastaan aviopareja jotka elävät avioliitossa, olivat sitten samaa tai eri sukupuolta keskenään.. Sillä, uskokaa pois, näillä kahdella eri pariliittonimellä on hyvin erilaiset konnotaatiot ja niihin suhtaudutaan eri tavalla. Miksi pitää kahta erinimistä mutta kuitenkin samanlaista parisuhdemuotoa, kun ei ole mitään loogista syytä olla yhdistämättä niitä saman nimikkeen alle?)

Timo Lehtonen

Tuomas Leppiaho: 1. "Suomen voimassa oleva avioliittolaki ei ole tasa-arvoinen, sillä samaa sukupuolta olevila henkilöilä ei ole oikeutta avioliittostatukseen. Avioliittolaista tulee ainakin nykytilanteen tarpeisiin tasa-arvoinen kun samaa sukupuolta olevien parien oikeus avioliittoon kirjataan lakiin. Samalla tarvittaisiin kyllä uusi translakikin, mutta se kuulunee sitten johonkin toiseen kommenttiin."

Olet väärässä. Suomen voimassa oleva avioliittolaki (249/1929) on tasa-arvoinen.
Kun tarkastellaan onko voimassa oleva avioliittolaki tasa-arvoinen vain ei, niin silloin asiaa pitää katsoa vain kyseisen lain säännösten kannalta.
Koska lain mukaan avioliittoon saa mennä vain mies ja nainen keskenään ja koska kaikille ihmisille on laissa samat avioliiton solmimisen ehdot, niin tämä osoittaa voimassa olevan avioliittolain olevan tasa-arvoisen.
Loogista.

Tuomas Leppiaho: 2. "Ihmisoikeudella voidaan viitata muihinkin kuin ihmisoikeussopimuksissa mainittuihin oikeuksiin ja vapauksiin. Missään ihmisoikeussopimuksissa ei kyllä sanota, että samaa sukupuolta olevalla parilla ei tulisi olla oikeutta mennä naimisiin tai perustaa perhettä, joten.. Se on jotain?"

Kerro muutama esimerkki mitä muita sellaisia avioliittolakiin liittyviä ihmisoikeuksia on olemassa, joista ei ole mainittu ihmisoikeussopimuksissa.

Tuomas Leppiaho: 3. "Samalla linjalla oleminen viittaa siihen, että ei olisi enää rekisteröidyssä parisuhteessa ja avioliitossa olevia pareja: olisi ainoastaan aviopareja jotka elävät avioliitossa, olivat sitten samaa tai eri sukupuolta keskenään.. Sillä, uskokaa pois, näillä kahdella eri pariliittonimellä on hyvin erilaiset konnotaatiot ja niihin suhtaudutaan eri tavalla. Miksi pitää kahta erinimistä mutta kuitenkin samanlaista parisuhdemuotoa, kun ei ole mitään loogista syytä olla yhdistämättä niitä saman nimikkeen alle?)"

Erilaisia liittoja/pareja (mies/nainen; mies/mies; nainen/nainen) koskevia asioita ei tarvitse säädellä lainsäädännössä samalla tavalla.
On loogista, että noista vaihtoehdoista vain mies/nainen-pari voi saada keskenään lapsen ja sillä lapsella on lähtökohtaisesti mahdollisuus olla omien biologisten vanhempiensa hoidettavana ja kasvatettavana.
Jokaisella maailmaan syntyvällä lapsella on synnynnäinen oikeus olla syntymästään lähtien biologisen isänsä ja äitinsä yhdessä hoidettavana ja kasvatettavana. Jos joku on asiasta eri mieltä, niin hän on oikeutettu perustelemaan kantansa. Lapsen etua tarkasteltaessa on asiallista ottaa huomioon myös lapsen lähisukulaiset - lähtökohtaisesti ihmiselle on eduksi tuntea biologisten vanhempiensa lisäksi lähisukulaisensa.

Noista em. pareista vain mies/nainen-pari on sellainen, jonka hoidossa vieras adoptoitu lapsi voi olla miehen ja naisen hoidettavana.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

1. Suomen nykyinen avioliittolaki ei vastaa nykyisen yhteiskunnan vaatimaa tasa-arvokriteeriä. Seksuaaliset vähemmistöt ja parisuhteet joita he muodostavat lasketaan nykyään samanarvoisiksi yhteiskunnan osiksi ja toimijoiksi kuin heteroseksuaalit ja parisuhteet joita he muodostavat. Kun Suomen laki tunnustaa ainoastaan heteroseksuaalisen parisuhteen (ts. nykyisen aviolittolain mahdolistaman aviosuhteen jonka osapuolina toimii mies ja nainen, oli "rakkaustekijää" siinä suhteessa tai ei) oikeutetuksi avioliittostatukseen, se rikoo Suomessa valitsevaa tasa-arvokäsitystä toteamalla, että samaa sukupuolta olevila pareilla ei ole yhtäläisiä oikeuksia heteropareihin nähden. Avioliittolaki on nykyisellään tasa-arvoinen ainoastaan heteroparisuhteille, ei sille parisuhteiden kirjolle joka nyky-Suomen yhteiskunnassa tunnustetaan. Aviolittolaki on sisäisesti "tasa-arvoinen", mutta ei tasa-arvoinen yhteiskunnan mittapuulla ja vaatimuksilla. Nykyinen avioliittolaki on vanhentunut (laki edustaa arvomaailmaa joka sen tekohetkellä on ollut voimassa) ja se tulee päivittää (vastaamaan nykyaikaista arvomaailmaa).

2. En oikein ymmärrä mitä tarkoitat tällä, mutta sanotaan vaikka näin: ihmisoikeus tarkoittaa keskusteluissa usein ihmisyyden arvosta kumpuavaa kokemusta siitä, että jokaisella ihmisellä tulisi olla yhteneväiset oikeudet ja vapaudet.

3. Lasten saanti ei tee parisuheesta arvokaampaa tai arvottomampaa. Parisuhteen arvo tulee siitä, että parisuhteessa kaksi (tai useampi) ihmistä liittyvät toisiinsa henkisellä ja emotionaalisella tasolla. Se on yhteys, jonka ihmiset muodostavat keskenään. Parisuhteita analysoitaessa lapset tulisi jättää sivualalle: parisuhde on ihmisten välinen suhde, josta saataa syntyä lapsia, mutta ne eivät ole parisuhteen osa. Lapset voivat olla parisuhteen tuotos, mutta ne eivät muodosta toimivaa osaa parisuhteessa. Sen sijaan perheistä puhuttaessa voidaan puhua lapsista, sillä lapset/lapsi voi/voivat olla aktiivinen osa perhettä tai sen muodostamista.
Lapsen oikeutta tuntea biologiset vanhempansa ei uskoakseni olla muuttamassa. Uskoisin, että adoptiolainsäädännön perusteet pidetään suhteellisen samana, mutta ilmeisesti samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta parannetaan. Lapsen oikeudet tuntea biologiset vanhempansa ei muuteta siten, että se olisi ratkaisevasti erilainen kuin nykyisessä adoptiolainsäädännössä. Lapsen oikeudet tuntea biologiset vanhempansa säilyvät, mikäli biologisten vanhempien tunteminen ei aiheuta lapselle tai tämän kehitykselle vaaraa.
Lapsien "synnynnäisestä oikeudesta äitiin ja isään" on puhuttu paljon tasa-arvoisen avioliittolain yhteydessä, mutta missään ei ole selvenetty mikä tämä oikeus on. Todellisuudessa, mikäli tutkitaan Lasten oikeuksien sopimusta, sille ei löydy varsinaista luovuttamatonta pohjaa. Lapsi saa syntyessään oikeudet ihmisarvoiseen elämään ja kohteluun, sekä mahdollisuuksien mukaan oikeuden olla biologisten vanhempiensa hoidettavana. Sana "mahdollisuus" on tässä tärkeä: se tarkoittaa, että lapsen ensisijainen hoitaja on hänen biologiset vanhempansa, mutta mikäli olosuhteet (vanhempien tahto, tila tai kuolema) sanelevat toisin, hoitovastuu lapsesta siirtyy toiselle toimijalle (henkilölle/henkilöille/valtiolle). Tämä ei tarkoita, että lapselle tulisi etsiä automaatisesti vasaavat isä ja äiti, vaan lapsen huoltovastuu tulee luovuttaa vastuulliselle toimijalle joka kykenee hoitamaan lasta. Tälle toimijalle ei sopimuksessa ole määritetty sellaisia ehtoja jotka poissulkisivat samaa sukupuolta olevat parit lapsen huoltajina. Mikäli siellä jossakin tällainen kohta on (joka kieltää samaa skupuolta olevat adoptiovanhemmat tai muuten asettaa niiden aseman kyseenalaiseksi), niin olisin enemmän kuin kiitollinen jos joku sen sieltä osoittaisi minulle.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Hienoa, että noinkin moni organisaatio on lain puolella. Vastaan ei sitten olekaan kuin Helluntaiherätys ja joku vanhuuseläkeläisten kattojärjestö.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Tahdon 2013 oli Harhautus 2013

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Ehdottoman tasapuolinen ja reilu kommentti ihmiseltä jonka eräs perusargumentti on että tasa-arvoista avioliittolakia ei saa kutsua sillä ja sillä nimellä... Ei nimessä ole mitään virhettä. Kyllä ihmiset tosiaan halusivat sen avioliittolainmuutoksen. Aito Avioliitto sen sijaan vihjaa että erimielisyys ei ole vain erimielisyyttä vaan väärässäoloa. Että vaihtoehtona on epäaito avioliitto...

Mutta saitte nimet täyteen noin kristittyjen kesken. Onneksi olkoot. En tosin laskisi sen varaan että menee aloite läpi. En tosin laskenut "Tahdon2013" -kampanjankaan kohdalla. Jos puuhastelunne ei mene läpi kaikesta kohinasta huolimatta niin nauran. Muistan naamasi ja nimesi ja nauran. Vielä vuosia.

Juuso Kaitainen

Vain miehen ja naisen välisestä suhteesta saattaa syntyä lapsia. Siksi mies kuuluu yhteen naisen kanssa erityisellä tavalla. Vain mies ja nainen yhdistyneenä toisiinsa voivat saada aikaan uutta elämää. Mikään olemassa oleva ei poista totuutta, joka tekee vain miehen ja naisen välisestä liitosta erityisen.

Avioliitto on luotu, koska me ihmiset ollaan niin pahoja ja saadaan aikaiseksi vaan pahuutta. Avioerot ovat sallittuja vain samasta pahuudesta johtuen, estämään pahuutta tapahtumasta. Mitään liittoja ei tarvitsisi olla, jos me saisimme vain ja ainoastaan hyvää aikaiseksi. Nyt on kuitenkin päässyt käymään niin, että pahuus on ihmisessä jo syntymästään asti. Siksi tarvitaan liitto, joka pyrkii estämään pahuutta tapahtumasta ihmisten välillä, miesten ja naisten välillä. Tämä sama liitto yhdistää miehen ja naisen toisiinsa ja samalla erottaa heidät muista seksuaalisista suhteista.

Vielä on mahdollista tehdä korjausliike hyväksyttyä lakialoitetta vastaan. Se tulee, voimaan tullessaan, johtamaan meidän yhteiskuntamme kieroutuneeksi paikaksi, jossa ihmisillä on vain pahuutta mielessä.

Käyttäjän marihuusko kuva
Mari Huusko

Avioliittolaki, josta jo linkitin otteita Virrin keskusteluketjuun, ei puhu sen paremmin lapsista kuin seksistä.

En ole lainoppinut, mutta toivoisin silti, että silloin kun puhutaan lainsäädännöstä niin puhuttaisiin vain ja ainoastaan siitä näkökulmasta. Vaikka menisin naimisiin, niin laki ei esimerkiksi millään tavalla määrittelisi oikeuttani seksuaalisiin suhteisiin muiden kuin puolisoni kanssa.

Toimituksen poiminnat