Timo Lehtonen Elämänkokemus

Kansalaisaloite "tasa-arvoisesta avioliittolaista" hylättiin eduskunnassa!

Kansalaisaloitteesta KAA 3/2013 (kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista) on uutisoitu monessa yhteydessä ikään kuin kyseinen kansalaisaloite olisi hyväksytty eduskunnassa ja että se olisi ensimmäinen eduskunnassa hyväksytty kansalaisaloite. Todellisuudessa kansalaisaloite KAA 3/2013 sellaisenaan hylättiin eduskunnassa 2014.

Lainauksia netistä: ”Tahdon2013 oli kansalaisaloitekampanja tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Kansalaisaloite on hyväksytty eduskunnassa, ja laki astuu voimaan maaliskuussa 2017”; ”Eduskunnassa tehtiin perjantaina historiaa, kun lain muuttamiseen tähtäävä kansalaisaloite hyväksyttiin ensimmäisen kerran”; ”Ensimmäisen eduskunnassa hyväksytyn kansalaisaloitteen päivä on historiallinen päivä myös demokratialle”; ”Eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain runsas puoli vuotta sitten. Kyseessä oli ensimmäinen hyväksytty kansalaisaloite Suomessa”.

Kansalaisaloitteen KAA 3/2013 otsikosta

Kansalaisaloitteen KAA 3/2013 otsikko kokonaisuudessaan: ”Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista Suomen nykyinen lainsäädäntö asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Vain nainen ja mies voivat avioitua keskenään. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla pareilla on samat velvollisuudet muttei samoja oikeuksia. Tasa-arvoinen avioliittolaki takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon riippumatta puolison sukupuolesta. Näin kaikki parit olisivat lain edessä yhdenvertaisia.”

Aloitetta markkinoitiin harhaanjohtavasti nimellä ”Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista”.

Tuo nimi on harhaanjohtava, koska voimassa oleva avioliittolaki (234/1929) on tasa-arvoinen. Avioliiton solmimisen ehdot ovat laissa jokaisen avioliittoon aikovan henkilön kannalta samat. Jokainen täysi-ikäinen saa avioliittolain mukaan mennä avioliittoon tällä hetkellä, ellei jokin avioliiton esteistä sitä estä.
Ilmauksien ”kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista” ja ”tasa-arvoinen avioliittolaki” käytöllä luotiin kansalaisille ja kansanedustajille tarkoitushakuisesti sellainen virheellinen käsitys, että vasta lakialoitteen tarkoittamalla tavalla muutettu avioliittolaki olisi tasa-arvoinen, vaikka avioliittolaki on sellainen jo tällä hetkellä.

Kielitoimiston johtaja Salli Kankaanpää on todennut seuraavaa: Sana ”tasa-arvoinen” ei kuitenkaan sinänsä ilmaise, keiden kannalta laki on tasa-arvoinen, vaan tarkoitettu merkitys on opittava erikseen. Sen sijaan ilmaus ”sukupuolineutraali avioliittolaki” on merkitykseltään läpinäkyvä ja siten täsmällisempi kuin ”tasa-arvoinen avioliittolaki”.”

Oikeusministeriö on antanut kansalaisaloitteiden vastuuhenkilöille ohjeen: ”Kansalaisaloitteen otsikon tulee olla selkeä ja kuvata aloitteen varsinaista sisältöä.

Kansalaisaloitteen KAA 3/2013 otsikko ei ole selkeä (ehdoton, epäilyksetön, helposti hahmottuva, kiistaton, selvä ja vastaansanomaton) eikä otsikko kuvaa oikealla tavalla aloitteen varsinaista sisältöä. Otsikosta ei selviä millään tavalla se tärkeä asia, että aloitteessa ehdotettiin myös kahden muun lain kuin avioliittolain muuttamista. Otsikossa mainitaan avioliittolaista, mutta ei mainita mitään lain muuttamisesta. Aivan kuin kyseessä olisi kokonaan uusi laki, ”tasa-arvoinen avioliittolaki”. Kukapa vastustaisi tasa-arvoa.

Todennäköisesti suurin osa aloitetta kannattaneista ei tänä päivänäkään ole tietoisia mitä kaikkea aloitteessa oikeasti ehdotettiin.

Kansalaisaloitteeseen KAA 3/2013 sisältyvät lakiehdotukset
1. Laki avioliittolain muuttamisesta
2. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta
3. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 § 2 momentin muuttamisesta

Aloitteen käsittelyn vaiheita eduskunnassa

13.12.2013 Aloite otettiin vastaan eduskunnassa

20.02.2014 PTK 12/2014 - Lähetekeskustelu

25.06.2014 Lakivaliokunta äänesti asiasta ja päätti jatkokäsittelystä
- lakivaliokunta esitti äänestyksessä aloitteen hylkäämistä luvuin 10-6.

20.11.2014 Lakivaliokunta julkaisi mietinnön LaVM 14/2014 vp
- lakivaliokunta ehdotti äänin 9-8, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään
- kahdeksan kansanedustajaa jätti mietintöön vastalauseen

27.11.2014 PTK 120/2014 - Ensimmäinen käsittely
- asian käsittely keskeytettiin

28.11.2014 PTK 121/2014 - Ensimmäinen käsittely
Lakivaliokunta ehdotti, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään.
Yleiskeskustelussa oli Jani Toivola Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.
Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteessa ehdotetun 1. lakiehdotuksen vastalauseen mukaisena (Jani Toivolan ehdotus) äänin jaa 92, ei 105; poissa 2.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

03.12.2014 Suuren valiokunnan mietintö SuVM 2/2014 vp
Suuri valiokunta yhtyi eduskunnan asiassa tekemään päätökseen äänin 17-8.

04.12.2014 PTK 124/2014 - Ensimmäinen käsittely
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10.12.2014 PTK 127/2014 - Toinen käsittely
Käsittely keskeytettiin.

12.12.2014 PTK 129/2014 - Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn (vastalauseen mukaisen), kansalaisaloitteeseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen muutettuna.
Eduskunta yhtyi suuren valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Eduskunta hyväksyi mietintöön liitettyyn vastalauseeseen sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan päätökset koskien kansalaisaloitteeseen KAA 3/2013 sisältyviä lakiehdotuksia

1. Laki avioliittolain muuttamisesta
Päätös: Hyväksyttiin muutettuna (hyväksyttiin vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus).
Hyväksytyn lakialoitteen tekivät lopulta kahdeksan kansanedustajaa.

2. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta
Päätös: Hylättiin

3. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 § 2 momentin muuttamisesta
Päätös: Hylättiin

Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteessa ehdotetun lain avioliittolain muuttamisesta, mutta ei aloitteessa ehdotetun mukaisena (laki hyväksyttiin vastalauseeseen mukaisena).
Eduskunta hylkäsi aloitteessa ehdotetut kaksi muuta lakiehdotusta.

Maininta siitä, että kansalaisaloite KAA 3/2013 olisi hyväksytty eduskunnassa ja että se olisi ensimmäinen hyväksytty kansalaisaloite Suomessa, ei pidä paikkaansa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Niin, ne aloitteen kohdat 2 ja 3 sisältyvät siihen valiokunnassa tehtyyn vastalauseeseen lausumaehdotuksina :

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?...

"2. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta

Edellä yleisperusteluissa esitettyyn viitaten vastalauseessa ehdotetaan, että 2. lakiehdotus hylätään. Vastalauseen tarkoituksena kuitenkin on, että hallitus valmistelee esityksen, jossa rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain parisuhteen rekisteröimistä koskevat pykälät kumottaisiin, niin ettei uusia parisuhteita voitaisi enää rekisteröidä. Lain tulisi kuitenkin muilta osin jäädä voimaan niin, että ennen lain muutosta rekisteröityihin parisuhteisiin sovellettaisiin jatkossakin rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain säännöksiä. Myös ulkomailla rekisteröityjä tai rekisteröitäviä parisuhteita voitaisiin pitää jatkossakin rekisteröityinä parisuhteina.

Edellytämme, että hallitus valmistelee myös esityksen siitä, miten parisuhteensa jo rekisteröineet voisivat halutessaan muuttaa suhteensa avioliitoksi niin, että oikeussuhde ei katkea. Oikeussuhteen jatkuvuus on tärkeää esimerkiksi tiettyjen perhe-etuuksien kannalta.

3. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 §:n 2 momentin muuttamisesta

Edellä yleisperusteluissa esitettyyn viitaten ehdotetaan, että 3. lakiehdotus hylätään. Vastalauseen tarkoituksena kuitenkin on, että hallitus valmistelee avioliittolain muutoksen edellyttämät muutokset muihin lakeihin.
"

Kansalaisaloite siis hyväksyttiin eduskunnassa olennaisimmassa muodossaan sukupuolineutraalin avioliittolain osalta ja aloitteeseen liittyneet muutosesitykset lakiin rekisteröidyistä parisuhteista ja ns. translakiin toteutetaan istuvan eduskunnan toimesta ennen uuden avioliittolain voimaantuloa 1.3.2017.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Annetaan nyt vain Lehtosen olla onnellinen siitä, että 2/3 kansalaisaloitteesta ei hyväksytty. Tilannehan on win-win. Sekä aloitteen kannattajat että vastustajat ovat tyytyväisiä.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Laki jonka mainitsit (249/2015), Laki opintotukilain 5a ja 7§:n muuttamisesta on kyllä suhteellisen tasa-arvoinen.

Salli Kankaanpään kommentti ei koske varsinaisesti kansalaisaloitetta itseään, vaan keskustelua jota käytiin vuoden 2014 loppupuolela koskien YLE:n linjausta siitä mitä nimitystä ko. avioliittolaista saisi käyttää. Kankaanpää ilmaisee, että keskusteltaessa termistä "tasa-arvoinen avioliittolaki" ei välttämättä voida suoraan löytää sille määritelmää mikäli sitä ei ole puhuttu aiemmin tai ei tiedä mitä aviolittolakia sillä tarkoitetaan. Epäilen, että Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtäkään politiikasta ja yhteiskunnan asioista tajuavaa ihmistä joka ei tietäisi mitä aviolittolakia tai sen muutosta tarkoitetaan termillä tasa-arvoinen avioliittolaki.
Tasa-arvoisen avioliittolain käyttö terminä kansalaisaloitteessa ei riko mitään hyvän maun tai oikeusminiseriön tai kielitoimiston periaaetta: termille löytyy selvä merkitys kontekstistaan. Tällöin kyseessä ei ole harhaanjohtava tai asiaton nimitys.

Mainitsemasi muut lakimuutosehdotukset (2. ja 3.) koskettivat ninikään aviolittolakia. Tämäkään ei johtanut allekirjoittajia tai kansanedustajia harhaan. Suosittelen lukemaan ko. kohdat uudelleen.

Kansalaisaloitteen osia 2. ja 3. ei hyväksytty johtuen siitä, että ne vaatisivat lisätyötä: uskoakseni ne tullaan käsitelemän erikseen. Silti, kansalaisaloitetta tasa-arvoisena avioliittolakina on pidettävä ensimmäisenä läpi menneenä kansalaisaloitteena, sillä se on ensimmäinen kansalaisaloite joka vaikutti Suomen kansalliseen lainsäädäntöön.

Timo Lehtonen

Kiitos Tuomas Leppiaho kommentistasi: "Laki jonka mainitsit (249/2015),...".
Tein korjauksen: 249/2015 => 234/1929.

Toimituksen poiminnat