Timo Lehtonen Elämänkokemus

Avioliittoon pelkällä ilmoituksella - ilman vihkimistä?

Eduskunta edellytti 12.12.2014 (kirjelmä EK 41/2014 vp https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=ek%2041%2F2014), että hallitus ryhtyy viivytyksettä valmistelemaan esitystä tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi 31.12.2015 mennessä. Käytännössä tuo tarkoittaa esitystä avioliittolain muutoslain 156/2015 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150156 voimaan tulon edellyttämistä muutoksista muihin lakeihin.

Eduskunta edellytti hallituksen esitystä avioliittolain muutoksen edellyttämistä muutoksista muihin lakeihin, ei siis 21.8.2015 ehdotetun mukaista muutoksen tekemistä avioliittolakiin!

Oikeusministeriössä on laadittu luonnos 21.8.2015 hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi: http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21159/HE luonnos avioliittolaki ym.doc.

Eduskunnan kirjelmässä EK 41/2014 vp eikä muutoslaissa 156/2015 edellytetä sellaista, että Suomessa rekisteröidyn parisuhteen osapuolten pitäisi voida muuttaa parisuhteensa avioliitoksi.

Tuosta huolimatta luonnoksessa 21.8.2015 hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi esitetään avioliittolakiin sellaista muutosta, jonka mukaan ”Suomessa rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen maistraatille.”

Luonnoksessa 21.8.2015 on seuraava lakiehdotus:
Laki avioliittolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään avioliittolakiin (234/1929) uusi 1 a § seuraavasti:
1 a § Suomessa rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen maistraatille. Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti on saanut ilmoituksen.


Tuollainen muutos tarkoittaisi käytännössä sitä, että rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voisivat mennä avioliittoon pelkällä maistraattiin tehtävällä ilmoituksella!

Jos tuollainen lakiehdotus hyväksyttäisiin, niin tuon menettelyn mukaisesti avioliittoon menneitä puolisoita ei ole vihitty ollenkaan avioliittoon!

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla olisi silloin ohituskaista avioliittoon verrattuna muihin ihmisiin! Ihmiset eivät olisi tuolloin yhdenvertaisia avioliittolain edessä.

Avioliittolaissa (234/1929) todetaan ”Avioliitto solmitaan vihkimisellä.”

Avioliittoasetuksen (820/1987) mukaan avioliittoon vihittävät joutuvat ilmaisemaan tahtovansa ottaa kumppaninsa puolisokseen rakastaakseen häntä myötä- ja vastoinkäymisissä.

Lainauksia avioliittoasetuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870820#L2P9:
”Siviilivihkiminen toimitetaan siten, että vihkijä todistajien läsnä ollessa lausuu avioliittoon vihittäville:…”
”…Tahdotteko ottaa tämän (naisen nimi) aviovaimoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”
”…Tahdotteko ottaa tämän (miehen nimi) aviomieheksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”
”…Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi Teille tehtyyn kysymykseen totean Teidät aviopuolisoiksi.”

Jos rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voisivat mennä avioliittoon pelkällä maistraattiin tehtävällä ilmoituksella, niin sama mahdollisuus pitäisi olla myös avoliitossa pitkään olleilla miehellä ja naisella!

Sellaista lakimuutosta ei pidä hyväksyä, jonka mukaan rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voivat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi pelkästään ilmoittamalla asiasta maistraatille.

Kommentteja oikeusministeriön luonnokseen 21.8.2015 http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21159/HE%20luonnos%20avioliittolaki%20ym.doc voi esittää kirjallisesti vielä tänään 4.9.2015 (oikeusministerio@om.fi). Tämän jälkeen esitettyjä kommentteja voidaan kiireisen valmisteluaikataulun vuoksi ottaa huomioon vain rajoitetusti. Lähde: http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/21159/kutsu_20150821140541.pdf.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Lainmuutoksissa joudutaan usein tilanteisiin, jossa aikaisemman lain mukaisia lupia tms. suotuja oikeuksia käsitellään "kohtuullistamismenettelyn" avulla - esimerkiksi itse en ole saanut yhtään tuntia virallista ajo-opetusta moottoripyörällä, mutta voin silti ajaa (ja ajankin tilaisuuden niin salliessa) suuritehoisellakin moottoripyörällä vanhan pahvisen AB-ajokortin suomin oikeuksin. Ajokorttiuudistusten myötä itseäni jonkin verran nuoremmat sen sijaan joutuvat nykyisin hankkimaan valvottua ajokokokemusta kaksipyöräisillä, ennen kuin heillä on oikeus suuritehoisen moottoripyörän ajamiseen yleisellä tie- tai katuosuudella....

Tässä avioliittolain uudistamisasiassa nykyisin rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä on käytössään vastaava "vanha pahvinen AB-ajokortti" :)

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman
Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

On huomattava että nykyään on ollut de facto samankaltainen mutta rinnakkainen järjestelmä (jonka avulla ihmisiä voidaan luokitella ja leimata kuin hihamerkein). Ne jotka ovat menneet rekisteröityneeseen suhteeseen ovat jo läpikäyneet juridisen prosessin. Heidän avioliittoon menoonsa on vaadittu enemmän virallista duunia kuin muiden avioliittoon. Joten ei ole ihme että näin voidaan tehdä.

Mutta tietysti teille joilla on asennevamma asiaa vastaan on turha puhua mitään. (Korkeintaan muutat blogitekstiä ja väität että et ole koskaan mitään sellaista sanonutkaan...)

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Tuomo on tietenkin oikeassa. Miksi kerran parisuhteensa rekisteröineiden pitäisi täyttää samat lomakkeet uudelleen?

Muuten: Timolla ei ehkä ole ihan realistista kuvaa siitä, millainen prosessi avioliittoon meneminen nykyään on. Kyllähän se on lähinnä ilmoitusasia, kaikille. Teimme tämän ratkaisun vaimoni kanssa kesäkuussa.

Kun vähäiset nettilomakkeet oli täytetty, varasimme maistraattiajan klo 14:ksi. Kun jonoa ei ollut ja saavuimme ajoissa, olimme kuitenkin virallisesti naimisissa jo klo 13.54 ja lähdimme kaljalle.

Mikäänhän ei kiellä juhlistamasta juttua kaiken maailman seremonioilla. Itse kuitenkin harrastan juhlimista mieluummin musiikin ja muiden taiteiden kuin näiden naimisasioiden parissa.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Rekisteröity parisuhde on lainsäädännön kannalta tämänhetkisen avioliitolain lähin vastine avioliitolle, joten parisuhteen rekisteröintiä voidaan pitää vihkimisenä. Kyseessä on valtion tunnustama parisuhteen muoto, jolloin kaksi henkilöä (jo ennen vuotta 2017) ovat littyneet yhteen suhteeseen jonka valtio on ratifioinut. Tällöin uudelle vihkimiselle ei ole tarvetta, vaan se voidaan suorittaa kanslia-/maistraatipäätöksenä, jolloin henkilöiden välinen rekisteröity parisuhde lakkaa ja astuu uudelleen voimaan avioliittona. Mielestäni tässä ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Miksi tulisi täyttää samat paperit uudelleen?

Pari, joka koostuu miehestä ja naisesta jotka ovat eläneet kauan avoliitossa eivät voi suorittaa aviolittoansa samanlaisella ilmoituksella (muuten kuin siviilivihkimisellä), sillä he eivät ole eläneet valtion kannalta vahvistetussa parisuhteessa, jollainen rekisteröity parisuhde nimensä mukaisesti on.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

"Jos tuollainen lakiehdotus hyväksyttäisiin, niin tuon menettelyn mukaisesti avioliittoon menneitä puolisoita ei ole vihitty ollenkaan avioliittoon!"

Jos tämä jotakuta homoparia harmittaa, niin kaipa heillä on oikeus ihan tavalliset häätkin järjestää. Tuskin tämä on ongelma.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Olisi mentävä siihen suuntaan, että avioliitto voidaan solmia älypuhelimella käyttäen pankki- tai muita varmenteita. Samalla tavoin voitaisiin erota ilmoittamalla siitä älypuhelimella viranomaisille. Lisäksi kuuden kuukauden aikaviive vanhan avioliiton purun ja uuden avioliiton solmimisen välillä on purettava.

Näin voisi mennä naimisiin vaikka päiväksi, ja erota sen jälkeen. Kaikki älypuhelimen välityksellä.

Toimituksen poiminnat