Timo Lehtonen Elämänkokemus

Avioliittolaki - Onko hallitus luomassa lakiin ohituskaistan avioliittoon?

Oikeusministeriö on laatinut luonnoksen ”Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi” 7.10.2015. Luonnoksessa esitetään, että avioliittolakiin (234/1929) lisättäisiin uusi pykälä 1 a §, joka kuuluisi seuraavasti: ”Suomessa rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen maistraatille. Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti on saanut ilmoituksen”.

Jos tuollainen lakimuutos tulisi voimaan, niin parisuhteensa rekisteröineet osapuolet pääsisivät avioliittoon ohituskaistaa pitkin ilman avioliittoon vihkimistä.

Avioliittolain mukaan avioliitto solmitaan vihkimisellä. Avioliitoasetuksen (820/1987) mukaan avioliittoon vihittävät joutuvat ilmaisemaan tahtonsa ottaa kumppaninsa aviopuolisokseen rakastaakseen häntä myötä- ja vastoinkäymisissä. Parisuhteensa rekisteröineet saisivat avioitua oikeusministeriön luonnoksen mukaan pelkällä ilmoitusmenettelyllä ilman, että heitä vihittäisiin avioliittoon ja ilman minkäänlaista sitoutumista osoittavaa tahdonilmaisua. Mihin syyhyn perustuen joidenkin pitäisi saada avioitua ilman vihkimistä?

Jos oikeusministeriön ehdottama lakimuutos tulee voimaan, niin tulevaisuudessa avioliitossa voisi olla kahdenlaisia puolisoita:

  • aviopuolisoita, joiden avioliitto on solmittu vihkimisellä; ja
  • puolisoita, jotka ovat avioituneet ilmoitusmenettelyllä ilman, että heitä on vihitty avioliittoon.

Avioliittolain mukaan kihlakumppaneista tulee aviopuolisoita, kun vihkimisessä vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi.

Henkilöt, joita ei ole vihitty avioliittoon, eivät ole aviopuolisoita.

Aviopuolisoiden oikeussuhteita koskevat säännökset koskevat aviopuolisoita. Ne eivät koskisi sellaisia puolisoita, joille oikeus avioliittoon olisi auennut rekisteröityneestä parisuhteesta yhteisellä ilmoituksella.

Jos oikeusministeriön ehdottama lakimuutos tulisi voimaan, niin avioliittolaki ei enää sen jälkeen kohtelisi kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti avioliittoon pääsyn suhteen, eikä kaikkien avioliittolain säännösten suhteen.

Lue aiheesta lisää: "Onko hallitus luomassa samaa sukupuolta oleville pareille ohituskaistan avioliittoon?"
http://www.aitoavioliitto.fi/artikkelit/onko-hallitus-luomassa-ohituskaistan-avioliittoon

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Eikö allekirjoitus ole tahdonilmaus?

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Eli hallitus on luomassa oikotien onneen.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Jos blogisti tarkoittaa termillä "ohituskaista" keinoa, jolla on mahdollista saavuttaa tietty päämäärä jopa viidentoista vuoden viipeellä muihin verrattuna, vastaus otsikon kysymykseen on, että on.

Rekisteröidyn parisuhteen voi muuten nykyäänkin muuttaa avioliitoksi ilmoituksella maistraattiin. Jätetäänpä kotitehtäväksi miettiä että miten.

Heli Hämäläinen

Kyllä rekisteröidyssä parisuhteessa maistraatti vihkii siinä kuin avioliitossakin. Meidän tapauksessamme olisimme tulleet tuplavihityiksi, koska meidät vihittiin kirkossa vuonna 1996 ja sukupuolen vahvistaminen olisi edellyttänyt puolisolta tahdonilmaisua läsnäolevasti. Hän sanoi rekisteröidylle parisuhteelle en tahdo, koska halusi säilyttää vihkivalansa.

Kukaan ei kuitenkaan kiinnitä huomiota avioeroon, joka niin kirkollisissa kuin maistraatin vihkimissä avioliitoissa tapahtuukin käräjäoikeudessa. Ajatella kuinka maallisesti tapahtuu kirkollinen avioero. Ehkäpä Paavalin seurakunnan uusi kirkkoherra Kanala kehittää tätä puolta kirkon puolella.

Timo Lehtonen

Heli Hämäläinen kirjoitti 12.10.2015 21:44: ”Kyllä rekisteröidyssä parisuhteessa maistraatti vihkii siinä kuin avioliitossakin.”

Heli Hämäläinen, pyydän sinua näyttämään toteen tuon väittämäsi.

Tiedoksi: ”Parisuhde rekisteröidään siten, että parisuhteen osapuolet 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen läsnä ollessa yhdessä allekirjoittavat rekisteröintiä tarkoittavan asiakirjan ja viranomainen samalla vahvistaa sen allekirjoituksellaan.”
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/200109...

Heli Hämäläinen

Tiedoksi: "2 §

Poikkeaminen vahvistamisedellytyksistä

Sen estämättä, mitä 1 §:n 3 kohdassa säädetään, avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva voidaan vahvistaa kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli on maistraatin selostettua hänelle 2 momentissa tarkoitetut seikat antanut henkilökohtaisesti maistraatille tähän suostumuksensa.

Kun sukupuoleen kuuluminen 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vahvistetaan, avioliitto muuttuu ilman eri toimenpidettä rekisteröidyksi parisuhteeksi ja rekisteröity parisuhde vastaavasti avioliitoksi.

Muutos, jota 2 momentissa tarkoitetaan, merkitään väestötietojärjestelmään 3 §:ssä tarkoitetun merkinnän yhteydessä."

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020563#...

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Avioliittoon vihkimistä tai siihen liittyviä esteiden tutkimisia pidettäneen rekisteröidyssä parisuhteessa olevien kohdalla merkityksettöminä, koska vihkimisedellytykset mahdollisesti muuttumassa olevaa sukupuolikriteeriä lukuunottamatta on tutkittu jo parisuhteen rekisteröintiprosessissa. Se, että ilmoitus on jätettävä yhteisesti, vastaa suostumusten tarkastamista.

Sen sijaan huolellinen tulee olla niissä pykälissä, jotka koskevat avioliittoa niissä tapauksissa, joissa henkilö vahvistetaan kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen. Pidän tärkeänä sitä, että ketään ei tule vastentahtoisesti merkitä rekisteröityyn parisuhteeseen tai avioliittoon, joten puolison suostumus sukupuolen korjausprosesseihin on edelleen tarpeellinen. Jos suostumusta ei ole, voi erota.

Toimituksen poiminnat