Timo Lehtonen Elämänkokemus

Samaa sukupuolta oleville pareille ohituskaista avioliittoon?

Lakivaliokunnan mietinnössä LaVM 7/2015 vp esitetään lisättäväksi avioliittolakiin (234/1929) seuraava säännös: ”Suomessa rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen maistraatille. Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti on saanut ilmoituksen.”

Lakivaliokunta esittää siis ohituskaistaa avioliittoon!

Avioliittolain mukaan avioliitto solmitaan vihkimisellä. Avioliittolain mukaan kihlakumppaneista tulee aviopuolisoita, kun vihkimisessä vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi. Noin ollen henkilöt, joita ei ole vihitty avioliittoon, eivät ole aviopuolisoita.

Avioliitoasetuksen (820/1987) mukaan avioliittoon vihittävät joutuvat ilmaisemaan tahtonsa ottaa kumppaninsa aviopuolisokseen rakastaakseen häntä myötä- ja vastoinkäymisissä. Parisuhteensa rekisteröineet saisivat lakivaliokunnan ehdotuksen mukaan muuttaa rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi pelkällä ilmoitusmenettelyllä ilman, että heitä vihittäisiin avioliittoon ja ilman minkäänlaista sitoutumista osoittavaa tahdonilmaisua.

Tuollaista poikkeusta avioliittoon pääsemiseksi ei saa hyväksyä!

Jos ehdotettu avioliittolain muutos tulee voimaan, niin tulevaisuudessa avioliitossa olisi kahdenlaisia puolisoita:

 • aviopuolisoita, joiden avioliitto on solmittu vihkimisellä; ja
 • puolisoita, jotka ovat saaneet avioliittostatuksen pelkällä ilmoitusmenettelyllä ilman, että heitä on vihitty avioliittoon.

Jos ehdotettu lainmuutos tulee voimaan, niin avioliittolaki ei enää sen jälkeen kohtelisi kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti avioliittoon pääsyn tavan suhteen.

Noin ei saa olla!

Avioliittolaissa todetaan seuraavaa:

 • ”…jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet”
 • Avioliitto solmitaan vihkimisellä
 • ”Vihkiminen toimitetaan sukulaisten tai muiden todistajien läsnä ollessa joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä”
 • ”Vihkimisessä kihlakumppanien tulee samanaikaisesti olla läsnä. Kun kumpikin kihlakumppani on vastannut myöntävästi vihkijän hänelle tekemään kysymykseen, tahtooko hän mennä kihlakumppaninsa kanssa avioliittoon, vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi

Avioliittoasetuksessa todetaan seuraavaa:

 • ”Siviilivihkiminen toimitetaan siten, että vihkijä todistajien läsnä ollessa lausuu avioliittoon vihittäville:…”
 • ”…Tahdotteko ottaa tämän (naisen nimi) aviovaimoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”
 • ”…Tahdotteko ottaa tämän (miehen nimi) aviomieheksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”
 • ”…Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi Teille tehtyyn kysymykseen totean Teidät aviopuolisoiksi
 • Teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi”
 • ”Kun vihkiminen on toimitettu, vihkijän on pyynnöstä annettava siitä todistus puolisoille”
 • ”Vihkijän on viipymättä ilmoitettava vihkimisestä väestötietojärjestelmään”

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/2015 vp (11.12.2015) https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/LaVM_7+2015.aspx (HE 65/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi).

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

No mutta!
Eikö avioliittolakia voisi muuttaa niin, että kuka tahansa voisi solmia avioliiton ilmoitusmenettelyllä? Maistraatti ottaisi vastaan avioitumisilmoituksen ja tarkastettuaan ilmoituksen jättäneiden henkilöllisyydet, avioliitto olisi voimassa. Tasa-arvo säilyisi erilaisten parien välillä.

Minusta tuo on kannatettava ja hieno ajatus! Kiitos siitä!

Marttiina Kainulainen

Jos kaikki avioliitot muutettaisiin pelkällä ilmoitusmenettelyllä hoidettaviksi, avioliittosta häipyisi olennainen ominaisuus pois: julkisuus. Avioliitto on julkinen sitoutuminen puolisoon. Luulisi, että näinä julkisuushakuisina aikoina se olisi ihmisille entistä tärkeämpi ominaisuus avioliitossa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Parisuhteensa rekisteröineet saisivat lakivaliokunnan ehdotuksen mukaan muuttaa rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi pelkällä ilmoitusmenettelyllä ilman, että heitä vihittäisiin avioliittoon ja ilman minkäänlaista sitoutumista osoittavaa tahdonilmaisua."

Tämä käytäntö on jo olemassa tietyssä asiayhteydessä :

"Jos henkilö on avioliitossa tai virallistetussa parisuhteessa edellytetään puolison suostumusta. Tällöin avioliitto muuntuu virallistetuksi parisuhteeksi tai virallistettu parisuhde muuntuu avioliitoksi. Avioeroa ei tapahdu ja juridisesti kyse on yhdestä ja samasta liitosta. Juridinen suhde omiin lapsiin säilyy samana."

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020563

Timo Lehtonen

Juho, kiitos tuosta.

Kirjoitit: "Jos henkilö on avioliitossa tai virallistetussa parisuhteessa edellytetään puolison suostumusta. Tällöin avioliitto muuntuu virallistetuksi parisuhteeksi tai virallistettu parisuhde muuntuu avioliitoksi. Avioeroa ei tapahdu ja juridisesti kyse on yhdestä ja samasta liitosta. Juridinen suhde omiin lapsiin säilyy samana."

Mistä olet lainannut tuon tekstin? En löydä juuri tuollaista tekstiä lähettämäsi linkin takaa.

Tällaista löysin: "Kun sukupuoleen kuuluminen 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vahvistetaan, avioliitto muuttuu ilman eri toimenpidettä rekisteröidyksi parisuhteeksi ja rekisteröity parisuhde vastaavasti avioliitoksi."
Lähde: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/2002056...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

http://transtukipiste.fi/sukupuolen-korjaus-suomessa/

Ja kuten todettua, niin parisuhteen rekisteröinti vastaa juridisessa mielessä avioliittoon vihkimistä, joten lakivaliokunnan esitys mietinnössään on lainmukainen ja oikeamielinen...

Käyttäjän kaunaintuuletus kuva
Kimmo Laine

Ne jotka ovat tällä hetkellä rekisteröidyssä parisuhteessa ovat käyneet koko prosessin jo kertaalleen läpi. Tuo pykälä ei tietenkään tarkoita että uudet avioliitot samaa sukupuolta olevien kesken solmittaisiin pelkällä ilmoitusmenettelyllä, vaan se koskee ainoastaan vanhan lain puitteissa rekisteröityyn parisuhteeseen vihittyjä.

Eli rautalangasta vääntäen:

1) pariskunnat, joita tämä koskee, on vihitty (parisuhteeseen) maistraatissa, he ovat vastanneet myönteisesti että tahtovatko sitoutua toisiinsa ja heidän liittonsa esteettömyys on tutkittu. Tämä on tapahtunut sinä aikana kun samaa sukupuolta olevien on ollut mahdollista rekisteröidä parisuhde eli vuosina 2002-2017.

2) kyseinen pariskunta ilmoittaa haluavansa muuttaa rekisteröidyn parisuhteensa juridisesti avioliittoa vastaavaksi.

3) Tämä ei koske sellaisia henkilöitä jotka eivät ole entuudestaan rekisteröidyssä parisuhteessa. Eli jos vuodesta 2017 alkaen haulaa mennä naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa, on käytävä läpi edelleen sama prosessi. Esteellisyys tutkitaan, kysytään pareilta haluavatko toisensa, ja heidät vihitään avioliittoon maistraatissa, saman kaavan mukaan kuin heteropariskunnatkin jotka haluavat avioitua.

Kukaan ei saa tässä nyt mitään oikotietä onneen.

Käyttäjän mpmaenp kuva
Mika Mäenpää-Louekoski

Voi voi, ei taida Lehtonen oikeasti olla tietoinen, siitä millainen tapahtuma rekisteröidyn parisuhteen solmiminen maistraatissa on.
Kyllä siinä kaksi ihmistä sitoutuu, aivan kuten avioliitossakin.
Ihan esim. henkikirjoittajan edessä ja todistajien kera, ei se ole pelkkä lapun täyttäminen..

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Parisuhteen rekisteröiminen vastaa juridisessa mielessä avioliitton vihkimistä esteiden tutkintaa myöten.

Vahvistettuina yhteiselämisen muotoina niillä vain on tällä hetkellä erilaiset oikeusvaikutukset...

Timo Lehtonen

Mika Mäenpää kirjoitti 12.12.2015 19:59: ”Kyllä siinä kaksi ihmistä sitoutuu, aivan kuten avioliitossakin. Ihan esim. henkikirjoittajan edessä ja todistajien kera, ei se ole pelkkä lapun täyttäminen..”

Mika, mihin asiaan ja millä tavalla (minkälaisella tekstillä esitettyyn asiaan) rekisteröidyn parisuhteen keskenään solmivat osapuolet sitoutuvat solmiessaan rekisteröidyn parisuhteen?

”Parisuhde rekisteröidään niin, että osapuolet yhtä aikaa paikalla ollen ja rekisteröimisen toimittavan viranomaisen läsnä ollessa allekirjoittavat rekisteröintiä koskevan asiakirjan, jonka viranomainen samalla vahvistaa allekirjoituksellaan.” http://www.oikeus.fi/fi/index/esitteet/rekisteroit...

”Tilaisuudessa ei tarvita todistajia.” http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/vihkiminen_j...

Avioliittoon vihkimisessä pitää olla läsnä todistajat. Vihittävän pitää avioliittoon päästäkseen vastata myöntävästi kysymykseen: ”Tahdotteko ottaa tämän - - rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä”.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/1987082...

Käyttäjän mpmaenp kuva
Mika Mäenpää-Louekoski

Onko Lehtosella ihan omaakin kokemusta rekisteröidyn parisuhteen toimituksesta vai pelkkää lakitekstiäkö pläräät??

Aivan yhtä sitova tuo asiakirjan allekirjoitus on kuin pelkkä "tahdotko..." kysymys, mitä todistajiin tulee lienee maistraatti kohtaista.

"Vihittävän pitää avioliittoon päästäkseen vastata myöntävästi kysymykseen: ”Tahdotteko ottaa tämän - - rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä”.", miten tuo mitenkään eroaa siitä tahdonilmauksesta, joka rekisteröidyssä parisuhteessa suoritetaan allekirjoituksin?

Tuo "tahdotko..." kysymys on aivan turha siviilivihkimisten osalta, siinäkin voisi mennä pelkällä allekirjoituksella.

Kirkko lätisköön sitten omiaan.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #14

Mika Mäenpää kirjoitti 13.12.2015 18:01: ”Onko Lehtosella ihan omaakin kokemusta rekisteröidyn parisuhteen toimituksesta vai pelkkää lakitekstiäkö pläräät??”

Koska tämän blogin aihe liittyy lain säätämiseen, niin on perusteltua esittää mitä lainsäädännössä säädetään aihetta koskien.

Mika Mäenpää kirjoitti: ”Aivan yhtä sitova tuo asiakirjan allekirjoitus on kuin pelkkä "tahdotko..." kysymys, mitä todistajiin tulee lienee maistraatti kohtaista.”

Asiassa ei ole kyse allekirjoituksen sitovuudesta.
Avioliittoasetuksessa säädetään: ”Siviilivihkiminen toimitetaan siten, että vihkijä todistajien läsnä ollessa lausuu avioliittoon vihittäville.”
Lainsäädännössä edellytetään todistajien läsnä oloa vihkimisessä.
Jos maistraatissa ei noudateta tuota, niin maistraatti toimii vastoin laissa säädettyä.

Mika Mäenpää kirjoitti: ”"Vihittävän pitää avioliittoon päästäkseen vastata myöntävästi kysymykseen: ”Tahdotteko ottaa tämän - - rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä”.", miten tuo mitenkään eroaa siitä tahdonilmauksesta, joka rekisteröidyssä parisuhteessa suoritetaan allekirjoituksin?”

Kun vihittävä vastaa myöntävästi ("tahdon") kysymykseen ”Tahdotteko ottaa tämän - - rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä”, niin silloin vihittävä lupaa aviopuolisolleen (todistajien läsnä ollessa) rakastaa häntä myötä- ja vastoinkäymisissä. Kyse on aviopuolison rakastamiseen sitoutumisesta antamalla asiaa koskeva lupaus.

Rekisteröityä parisuhdetta solmittaessa sopijapuolen ei tarvitse ainakaan säädöksen tekstiin perustuen luvata parisuhteen toiselle osapuolelle mitään hänen rakastamisestaan myötä- ja vastoinkäymisissä.
Tuo on olennainen ero avioliitoon vihkimisen ja parisuhteen solmimisen välillä.

Kerro minkä sisältöinen tahdonilmaus annetaan silloin, kun rekisteröity parisuhde solmitaan.

Mika Mäenpää kirjoitti: ”Tuo "tahdotko..." kysymys on aivan turha siviilivihkimisten osalta, siinäkin voisi mennä pelkällä allekirjoituksella.”
Kerro mihin perustuen olet sitä mieltä, että ko. tahdonilmaus olisi turha siviilivihkimisessä.

Jos rekisteröidyn parisuhteen muuttaisi avioliitoksi pelkällä ilmoituksella ilman avioliittoon vihkimistä, niin noin menetellyttä ei olisi vihitty avioliittoon.
Jos noin menetelleeltä kysytään ”milloin sinut vihittiin avioliittoon”, niin vastauksena ei voi antaa mitään ajankohtaa/päivämäärää, koska vastaajaa ei ole vihitty avioliittoon.

Timo Lehtonen

Avioliittolain mukaan kihlakumppaneista tulee aviopuolisoita, kun vihkimisessä vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi.
Aviopuolisoksi tullaan siis vihkimisen myötä.
Tuosta seuraa, että henkilö, jota ei ole vihitty avioliittoon, ei ole aviopuoliso.

Väittämä: Vaikka parisuhteen osapuolet voisivat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen maistraatille, niin noista osapuolista ei tulisi tuon ilmoituksen myötä aviopuolisoita.

Juho Antikainen, Kimmo Laine, Mika Mäenpää & muut: Jos olet tuon väittämän sanomasta eri mieltä, niin kerro mihin säännökseen perustuen parisuhteen osapuolista, jotka muuttaisivat parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen maistraatille, tulisi aviopuolisoita ilman avioliittoon vihkimistä.

Lainauksia adoptiolaista:
”Aviopuolisot voivat avioliiton aikana adoptoida alaikäisen lapsen vain yhdessä.”
”Aviopuoliso voi kuitenkin yksin adoptoida aviopuolisonsa lapsen tai oman lapsensa, joka on aikaisemmin annettu adoptiolapseksi.”
”Aviopuoliso voi lisäksi adoptoida yksin, jos toinen aviopuoliso ei voi sairautensa tai vammansa vuoksi pätevästi ilmaista tahtoaan taikka jos toisen aviopuolison olinpaikka on tuntematon.”
”Muut kuin aviopuolisot eivät voi adoptoida yhdessä.”

Huomautus: Aviopuoliso-sana esiintyy monissa säädöksissä.
Katso esimerkkejä: https://goo.gl/yDa3KP

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Väittämä: Vaikka parisuhteen osapuolet voisivat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen maistraatille, niin noista osapuolista ei tulisi tuon ilmoituksen myötä aviopuolisoita.

Juho Antikainen, Kimmo Laine, Mika Mäenpää & muut: Jos olet tuon väittämän sanomasta eri mieltä, niin kerro mihin säännökseen perustuen parisuhteen osapuolista, jotka muuttaisivat parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen maistraatille, tulisi aviopuolisoita ilman avioliittoon vihkimistä."

Avioliittolakiin lisättävällä uudella säännöksellä, jonka mukaan Suomessa parisuhteensa rekisteröineet puolisot voivat yhteisellä maistraatille tehtävällä ilmoituksella muuttaa rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Se, että tässä yhteydessä mahdollistettaisiin vaihtoehdoksi rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi vihkimällä, edellyttäisi sen sijaan maistraattien voimavarojen lisäämistä, mitä emme pidä valtiontalouden nykyisessä heikossa tilanteessa perusteltuna.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Tämä ohituskaistaksi mainostettu tie on kyllä ollut tavattoman hidas. Pian 14 vuotta olen rekisteröidyn puolisoni kanssa odottanut ohitusvuoroa. Ei ole rakoa avioliittojonossa löytynyt. Reklamoitavaa totisesti riittää.

Toimituksen poiminnat